Łódzkie / ŁÓDŹ

Politechnika Łódzka

Oferta Edukacyjna

O nas

Rekrutacja na studia II stopnia:

    • od dnia 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) do dnia 19 lutego 2021 r. (piątek), godz. 15.00
      - przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia drugiego stopnia;
    • 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) - rozmowa kwalifikacyjna;
    • 25 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 16.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.

Politechnika Łódzka to uczelnia dla ludzi ciekawych świata. Oferujemy ponad 50 kierunków studiów, które pozwalają studentom wyspecjalizować się w dziedzinach, poszukiwanych na rynku pracy. Uczymy wykorzystywać teorie naukowe do tworzenia nowatorskich rozwiązań. Jesteśmy uczelnią dla ludzi otwartych na nowe doświadczenia, którzy chcą studiować w językach obcych i doskonalić się za granicą. 

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Advanced Mechanical Engineering
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język angielski

ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, wytrzymałość materiałów, materiały inżynierskie, automatykę, i robotykę, przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie, zaawansowane technologie wytwarzania, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Analityka chemiczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Program studiów umożliwia uzyskanie wiedzy przede wszystkim z zakresu szeroko pojętej analityki chemicznej, ale także chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej i matematyki. Studenci poznają także sposoby otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych. Uczą się, jak postępować z odpadami i promować zrównoważony rozwój. Program, obok wykładów zawiera wiele zajęć laboratoryjnych, seminariów, projektów, które pozwalają na kształtowanie samodzielności, kreatywności, umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Architektura
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

To kierunek dla osób, które chcą rozwijać wyobraźnię przestrzenną i przygotowywać projekty różnorodnych obiektów. Zyskasz nie tylko wiedzę ogólnobudowlaną, ale również umiejętności artystyczne. Nauczysz się projektować budynki mieszkalne i użytkowe, zarówno drewniane, jak i murowane. Zajęcia plastyczne pozwolą rozwinąć wyobraźnię przestrzenną oraz wrażliwość na kolor, proporcję czy grę światła. Podczas zajęć będziesz wykorzystywać techniki komputerowe i zaawansowane projektowanie 3D. Zyskasz także wiedzę z zakresu konserwacji zabytków oraz rewitalizacji środowiska zurbanizowanego. Podczas studiów będziesz pracował w interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Wiele przedmiotów wybierzesz sam, w zależności od własnych zainteresowań. Przyszłych architektów wnętrz studia przygotują do twórczej działalności zawodowej, dadzą wiedzę z podstaw wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii. Rozwijaniu umiejętności koordynacji międzybranżowej służą wspólne, międzykierunkowe projekty budowlano-instalacyjno-architektoniczne realizowane w nowatorskiej formule Problem Based Learning (PBL) wspomagane przedmiotami realizowanymi w technologii Building Information Modeling (BIM).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Architektura

Architektura
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Architektura
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język angielski

Studia na kierunku architektura pozwalają rozwinąć w szerokim zakresie wyobraźnię przestrzenną i przygotowują do tworzenia obiektów architektonicznych oraz koncepcji urbanistycznych o dużym stopniu skomplikowania. Potrzebną wiedzę i umiejętności studenci posiądą dzięki przedmiotom kierunkowym, takim jak: Projektowanie architektoniczne w kontekście śródmiejskim, Projektowanie architektoniczne obiektów użyteczności publicznej, Projektowanie obszarów centralnych miast, integracja procesów projektowania – BIM oraz wielu innych. Ważny element edukacji stanowią moduły związane z konserwacją zabytków oraz z rewitalizacją i rehabilitacją środowiska zurbanizowanego. Problematyka ta od wielu lat jest silną stroną Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Architektura (język angielski)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język angielski

W ramach kierunku architektura studenci mają możliwość studiowania w języku polskim i angielskim. Planujemy przyjąć 120 osób na studia polskojęzyczne oraz 25 osób na studia w języku angielskim. Studia są ośmiosemestralne, a ich zaletą jest możliwość samodzielnego kształtowania kariery zawodowej. Dzięki wielu modułom obieralnym student ma możliwość wyboru interesujących go zagadnień, w tym tematów projektów semestralnych oraz prowadzącego przedmiot. Przyszłych architektów wnętrz studia przygotują do twórczej działalności zawodowej w zakresie architektury wnętrz, podstaw wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii oraz różnorodnych, pomocniczych zadań w dziedzinie budownictwa, architektury, urbanistyki – indywidualnie i w zespołach. Dzięki wielu modułom obieralnym student ma możliwość wyboru interesujących go zagadnień, w tym tematów projektów semestralnych oraz prowadzącego przedmiot. Przyszłych architektów wnętrz studia przygotują do twórczej działalności zawodowej w zakresie architektury wnętrz, podstaw wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii oraz różnorodnych, pomocniczych zadań w dziedzinie budownictwa, architektury, urbanistyki – indywidualnie i w zespołach.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Automatyka i robotyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia na kierunku automatyka i robotyka to gruntownie przebudowane w 2019 roku nowoczesne, interdyscyplinarne kształcenie oparte trzech działach wiedzy: konstrukcji robotów i automatów przemysłowych, oprogramowaniu systemów robotycznych, elektrycznych układach sterownia. Studia, realizowane na dwóch wydziałach: Mechanicznym oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, wprowadzają studentów w tajniki budowy i funkcjonowania robotów. Przygotowują do wprowadzania automatyzacji i robotyzacji, traktowanych jako wyraz innowacyjności i rozwoju, we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza do praktyki przemysłowej. Studia na kierunku automatyka i robotyka wykorzystują: indywidualizację kształcenia, programowanie robotów i systemów automatyki opartych na produktach światowych liderów automatyki i robotyki ABB, Motoman, Mitsubishi, Siemens, umiejętności projektowania i programowania w systemach CAD/CAM, nowoczesne metody uczenia: Problem Based Learning, Case teaching, interdyscyplinarne zajęcia w nowoczesnych laboratoriach, rozwijanie twórczego podejścia do konstruowania urządzeń.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Automatyka i robotyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia drugiego stopnia pozwalają na pogłębianie wiedzy dotyczącej m.in. procesów fizycznych i chemicznych wykorzystywanych w szybkim prototypowaniu oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej zintegrowanych metod komputerowego wspomagania CAx. Studenci uczą się programowania robotów, sterowania, modelowania, identyfikacji i diagnostyki systemów. Poznają zagadnienia związane z najnowszymi trendami rozwojowymi i najistotniejszymi nowymi osiągnięciami z automatyzacji wytwarzania i sterowania. Uczą się o cyklu życia systemów wytwórczych, w szczególności robotów i OSN.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Automatyka i sterowanie robotów
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Automatyka jest wszechobecna we wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki, m.in.: w przemyśle, transporcie, energetyce, medycynie, rolnictwie, systemach zarządzania i wielu innych. W przemyśle szerokie zastosowanie znajdują systemy zrobotyzowane, które pozwalają na odciążenie pracowników, podnoszą wydajność i poprawiają jakość produktów. Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów kładą szczególny nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności w tworzeniu algorytmów sterowania i programowaniu robotów. Przekazują wiedzę uniwersalną, pozwalającą na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin i gałęzi przemysłu, dzisiaj i w przyszłości. Stosują nowoczesne formy kształcenia, w tym eksperyment. Pozostawiają dużo czasu na aktywność w kołach naukowych z gwarancją sukcesów w tej działalności.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Automatyka i sterowanie robotów
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Automatyka jest wszechobecna we wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki, m.in.: w przemyśle, transporcie, energetyce, medycynie, rolnictwie, systemach zarządzania i wielu innych. W przemyśle szerokie zastosowanie znajdują systemy zrobotyzowane, które pozwalają na odciążenie pracowników, podnoszą wydajność i poprawiają jakość produktów. Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów kładą szczególny nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności w tworzeniu algorytmów sterowania i programowaniu robotów. Przekazują wiedzę uniwersalną, pozwalającą na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin i gałęzi przemysłu, dzisiaj i w przyszłości. Stosują nowoczesne formy kształcenia, w tym eksperyment. Pozostawiają dużo czasu na aktywność w kołach naukowych z gwarancją sukcesów w tej działalności.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Automatyka i sterowanie robotów
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Celem kształcenia na tym kierunku jest pogłębienie wiedzy z zakresu sterowania automatycznego i robotyki, poznanie najnowszych trendów rozwojowych w tych dziedzinach, a także doskonalenie umiejętności umożliwiających rozwiązywanie problemów występujących w sterowaniu różnorodnych procesów technologicznych. Studenci rozwijają zarówno umiejętności pracy samodzielnej, jak i pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Uczą się zaawansowanych metod projektowania systemów sterowania i optymalizacji ich pracy z szerokim wykorzystaniem metod modelowania i symulacji, uwzględniających pogłębioną wiedzę o analizie zjawisk dynamicznych. Doskonalą umiejętności projektowania robotów, tworzenia systemów autonomicznych oraz wykorzystania systemów wizyjnych w sterowaniu.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Biogospodarka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany, realizowany w ramach porozumienia o współpracy UT3, pomiędzy trzema uczelniami technicznymi, tj. Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną. Każda z uczelni prowadzi rekrutację na ten kierunek indywidualnie, a studenci będą realizować wspólny program kształcenia: trzy pierwsze semestry w macierzystej uczelni, następne trzy semestry, tzw. rotacyjne, będą realizowane odpowiednio: w PŁ (sem. IV), PW (sem. V) i WAT (sem. VI). Ostatni semestr, dyplomowy (sem. VII), będzie realizowany w macierzystej uczelni. Absolwenci kierunku biogospodarka otrzymają wspólny dyplom ukończenia studiów inżynierskich trzech uczelni. Program kształcenia ukierunkowany jest na poznawanie nowych technologii w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych. Obejmuje wiedzę inżynierską z kilku dyscyplin z uwzględnieniem logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Program studiów kształtuje umiejętność innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz kompetencje do współpracy nauki i biznesu. Biogospodarka to pierwszy w Polsce kierunek inżynierski o tak zdefiniowanych celach kształcenia. W trakcie studiów nabywane są umiejętności związane problematyką projektowania i funkcjonowania urzadzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce. Są to, m.in.: umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw, umiejętność integracji wiedzy z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, dzięki czemu nabywa zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych, jak również umiejętności z zakresu systemów zarządzania jakością w gospodarce, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Biogospodarka
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany o unikatowych celach i efektach kształcenia. Ideą kierunku studiów jest nie tylko przekazanie specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim wykształcenie umiejętności kreatywnego myślenia ukierunkowanego na budowanie konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki opartej na technologiach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Program kształcenia realizowany będzie w ramach porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy Politechniką Łódzką i Politechniką Warszawską

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Biomateriały inspirowane naturą (Advanced Biobased and Bioinspired Materials)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS realizowany jest w ramach Wydziału Chemicznego. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim, ma charakter interdyscyplinarny i łączy wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych. Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program kształcenia uwzględnia także wiedzę o procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych. Program kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracę w grupie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Biomedical Engineering and Technologies
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język angielski

Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim, łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu nauk medycznych. Kierunek oferuje wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki oraz technologii materiałowych stosowaną w nowoczesnym sprzęcie medycznym. Połączenie informacji z zakresu techniki i medycyny pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania i stosowania aparatury medycznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Biotechnologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia obejmują praktyczne i teoretyczne przygotowanie niezbędne do opracowywania i wdrażania nowoczesnych biotechnologii, projektowania i technicznego wyposażania linii produkcyjnych oraz ich właściwej eksploatacji w różnych gałęziach przemysłu biotechnologicznego, spożywczego, paszowego, chemicznego, farmaceutycznego, jak i w ochronie środowiska. Studenci tego kierunku poznają elementy bioinformatyki, ekonomii i zarządzania bezpieczeństwem produktu. Zdobywają wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego oraz potrafią korzystać z zasobów informacji patentowej i pracować w zespole. W wyniku zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, chemicznych i inżynieryjnych, absolwenci biotechnologii są przygotowani do stosowania konkretnych technik biotechnologicznych umożliwiających, m.in.: selekcję oraz ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, inżynierię molekularną enzymów, prowadzenie procesów biosyntezy i biotransformacji, izolowanie i oczyszczanie bioproduktów oraz ich analitykę i diagnostykę.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
Żywność funkcjonalna
Mikrobiologia przemysłowa
Technologia fermentacji

Biotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia drugiego stopnia dają możliwość teoretycznego i praktycznego przygotowania absolwenta do pracy w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności produkcji żywności, chemicznym, farmaceutycznym i ochronie środowiska. Studenci zdobywają predyspozycje do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych, pracy na styku technologii i najnowszych metod biologii eksperymentalnej na poziomie analitycznym oraz badawczo-rozwojowym, współpracy ze specjalistami dziedzin pokrewnych. Program studiów rozszerza wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach aparaturowych i technologicznych niezbędną do realizacji złożonych zadań, zawiera treści obejmujące zarządzanie, w tym zarządzanie jakością. Umożliwia poznanie pojęć i zasad zawiązanych z ochroną własności przemysłowej, prawem autorskim oraz zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. Przygotowuje do pracy twórczej i zespołowej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bioaktywne fitozwiązki
biotechnologia molekularna i przemysłowa
mikrobiologia stosowana
żywność i napoje fermentowane

Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Budownictwo to kierunek zawsze na czasie. Bez względu na to, czy wolisz projektować budynki, wykonywać je, czy też może kierować procesem budowlanym – po tym kierunku będziesz kompetentny w każdym z tych obszarów. Będziesz potrafił projektować budynki mieszkalne, biurowe i przemysłowe korzystając z najnowszych technologii i materiałów. Nauczysz się praktycznego wykonawstwa budowalnego oraz zarządzania, nadzorowania i koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Podczas studiów realizowane są międzykierunkowe projekty budowlano-instalacyjno-architektoniczne prowadzone w nowatorskiej formule Problem Based Learning (PBL) wspomagane przedmiotami realizowanymi w technologii Building Information Modeling (BIM). Nauczanie jest realizowana zgodnie z najnowszymi procedurami projektowymi, obowiązującymi w całej Europie. To dobra propozycja dla tych, którzy twardo stąpają po ziemi i chcą pozostawić po sobie trwały ślad. Program studiów został opracowany we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Budownictwo otrzymał prestiżowy certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Kierunek Budownictwo realizowany na studiach II. stopnia uzyskał certyfikat akredytacyjny przyznany w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” w 2020 roku.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Budownictwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.5 roku
Język polski

Budownictwo to kierunek zawsze na czasie. Bez względu na to, czy wolisz projektować budynki, wykonywać je, czy też może kierować procesem budowlanym – po tym kierunku będziesz kompetentny w każdym z tych obszarów. Będziesz potrafił projektować budynki mieszkalne, biurowe i przemysłowe korzystając z najnowszych technologii i materiałów. Nauczysz się praktycznego wykonawstwa budowalnego oraz zarządzania, nadzorowania i koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Podczas studiów realizowane są międzykierunkowe projekty budowlano-instalacyjno-architektoniczne prowadzone w nowatorskiej formule Problem Based Learning (PBL) wspomagane przedmiotami realizowanymi w technologii Building Information Modeling (BIM). Nauczanie jest realizowana zgodnie z najnowszymi procedurami projektowymi, obowiązującymi w całej Europie. To dobra propozycja dla tych, którzy twardo stąpają po ziemi i chcą pozostawić po sobie trwały ślad. Program studiów został opracowany we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Budownictwo otrzymał prestiżowy certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Kierunek Budownictwo realizowany na studiach II. stopnia uzyskał certyfikat akredytacyjny przyznany w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” w 2020 roku.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Budownictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Na pierwszym semestrze student rozszerza wiedzę budowlaną zdobytą na studiach I stopnia i poszerza kompetencje niezbędne projektantowi budownictwa o aspekty teoretyczne i praktyczne projektowania zaawansowanych konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych. Na kolejnym semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalizacji: konstrukcje budowlano-inżynierskie (KBI) lub modernizacje i remonty (MIR). W zależności od podjętego wyboru ukierunkowuje się albo na projektowanie nowych, złożonych konstrukcji albo na modernizację i rewitalizację już istniejących.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
konstrukcje budowlano-inżynierskie
modernizacje i remonty

Business and Technology
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język angielski

BUSINESS AND TECHNOLOGY realizowany jest w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Dzięki interdyscyplinarności programu BUSINESS AND TECHNOLOGY uzyskasz wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji, ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego. Studiując BUSINESS AND TECHNOLOGY wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Każdy student BUSINESS AND TECHNOLOGY w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w programie Podwójnego Dyplomu i otrzymania jednocześnie dwóch dyplomów: Politechniki Łódzkiej oraz uczelni partnerskiej.   

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Business Studies
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, szczególnie: wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów dotyczy aktualnie współczesnych problemów z zakresu zarządzania organizacjami oraz rozwija umiejętności wykorzystywania wspierających je metod i technik np. planowania, organizowania, motywowania, kontroli, negocjowania, a także niezbędnych technologii informatycznych; umiędzynarodowienie – wszystkie przedmioty prowadzone są w języku angielskim, pogłębiany i certyfikowany będzie "Business English"oraz obowiązkowy będzie kurs z dodatkowego języka obcego; aktywne współdziałanie z otoczeniem - mobility semester, 6 tygodni praktyk; kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning. Studia przygotowują do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym poprzez wykonywanie zadań w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, bankach, firmach doradczych, usługowych czy też organizacjach non-profit. Zajęcia prowadzone w ramach tego kierunku pozwalają uzyskać kompetencje niezbędne do podejmowania własnej działalności gospodarczej i rozwijanie jej poza granicami kraju. Umożliwiają zdobycie wiedzy oraz naukę słownictwa, m.in., z obszaru zarządzania, finansów, marketingu, HR, procesów produkcyjnych, zarządzania jakością i zarządzania projektami. W programie studiów znajduje się mobility semester, w trakcie którego studenci realizują część studiów w wybranej uczelni zagranicznej, samodzielnie planując swój semestr na podstawie przedmiotów z zakresu zarządzania, dostępnych w uczelni przyjmującej. Pozwala to na rozwijanie umiejętności językowych, pogłębienie wiedzy z głównych obszarów zainteresowania studenta oraz zdobywanie kompetencji mobilności i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Studenci osiągają bardzo wysoki poziom znajomości specjalistycznego języka angielskiego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Chemia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów tego kierunku do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy poprzez umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej - w szczególności, otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Studiowanie chemii charakteryzuje się dużym udziałem przedmiotów podstawowych. Realizowany program kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod identyfikacji oraz metod obliczeniowych do badania budowy przestrzennej związków chemicznych i poszukiwania nowych substancji chemicznych o pożądanych właściwościach. Szczególną uwagę zwraca się na kształcenie samodzielności, umiejętności uczenia się, poznawania nowych, przyszłościowych technik i metod doświadczalnych. Jednym z głównych założeń programu jest nauka interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów chemicznych. Absolwent tego kierunku zna podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Kontrola jakości w chemii
Chemia biomedyczna
Chemia materiałów polimerowych
Synteza organiczna i bioorganiczna

Chemia
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów tego kierunku do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy poprzez umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej. W szczególności otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
chemia analityczna i strukturalna
chemia i fizyka polimerów
chemia medyczna
nowoczesna synteza i analiza organiczna
techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie

Chemia budowlana
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek międzyuczelniany, prowadzony przez PŁ wspólnie z AGH i Politechniką Gdańską. Chemia materiałów budowlanych zajmuje szczególne miejsce na pograniczu chemii, technologii, inżynierii materiałowej oraz budownictwa. Stanowi specyficzny, ale dobrze zdefiniowany przez przemysł obszar, obejmujący projektowanie, modyfikację, wytwarzanie oraz analitykę produktów chemicznych, stosowanych w przemyśle budowlanym. Przedstawiciele krajowego przemysłu materiałów budowlanych zgłaszają zapotrzebowanie na inżynierów, posiadających kwalifikacje w zakresie komponowania i analizy materiałów chemii budowlanej, przetwórstwa oraz projektowania wyrobów gotowych ich atestacji i certyfikacji. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo. Studenci uczą się posługiwać syntetyczną wiedzą z wymienionych dziedzin, korzystania z niej w praktyce, a szczególnie w zakresie projektowania, modyfikacji, wytwarzania oraz analityki produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym. Ponadto poznają zagadnienia związane z atestacją i certyfikacją wyrobów gotowych, możliwością ich recyklingu i utylizacji.  

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Chemia budowlana
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Oferta programowa kierunku chemia budowlana otwiera przed młodzieżą perspektywę zdobycia wyższego wykształcenia, nowoczesnego zawodu i umiejętności skutecznego kierowania własną karierą. Realizacja kształcenia na kierunku chemia budowlana jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem przyszłych pracodawców na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W trakcie tworzenia i realizacji studiów I stopnia przedstawiciele przemysłu, m.in. skupieni w Stowarzyszeniu Producentów Chemii Budowlanej, z którym uczelnie partnerskie (PG, PŁ i AGH podpisały porozumienie) mieli wpływ na dobór przedmiotów i określenie sylwetki absolwenta, a obecnie oferują praktyki i tematy projektów inżynierskich, realizowanych w zakładach przemysłowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Chemia w kryminalistyce
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia kształcą absolwentów zdolnych do posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi, z wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych. Studia oferują nowoczesne formy kształcenia bazujące na dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym (m.in. PBL/DT), umożliwiających studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich i pracy w grupie. Studia prowadzi Politechnika Łódzka wspólnie z ekspertami z AGH, krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP z Krakowa.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Computer Science
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

COMPUTER SCIENCE relizowany jest w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwaniami i jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność. Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Computer Science and Information Technology
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Kierunek jest prowadzony całkowicie w języku angielskim i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Electronic and Telecommunication Engineering
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język angielski

Studia prowadzone są w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program realizowany jest całkowicie w języku angielskim. Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych. Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Electronic and Telecommunication Engineering
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Studia prowadzone są w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING realizowany jest całkowicie w języku angielskim. Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w zaawansowaną wiedzę z zakresu kierunku studiów (elektronika, telekomunikacja, teleinformatyka), ze zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach.


Zawartość przedmiotów kierunkowych dobrano tak, aby każdy absolwent uzyskał wiadomości i umiejętności dające się bezpośrednio wykorzystać w specjalistycznej działalności inżynierskiej, typowej dla obecnego rynku pracy oraz działalności naukowo-badawczej. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki oraz wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Elektronika i telekomunikacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych. Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych. Część kształcenia oferowana jest w języku angielskim, przygotowując do korzystania z bogatej literatury anglojęzycznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Istotnym elementem programu studiów jest szeroka oferta przedmiotów obieralnych, pozwalająca na dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych preferencji studentów. W programie ponad połowa zajęć to zajęcia praktyczne (laboratoria, projekty, ćwiczenia), pozwalające wykorzystać nowoczesne zaplecze techniczne Wydziału.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Elektronika i telekomunikacja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych. Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych. Część kształcenia oferowana jest w języku angielskim, przygotowując do korzystania z bogatej literatury anglojęzycznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Istotnym elementem programu studiów jest szeroka oferta przedmiotów obieralnych, pozwalająca na dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych preferencji studentów. W programie ponad połowa zajęć to zajęcia praktyczne (laboratoria, projekty, ćwiczenia), pozwalające wykorzystać nowoczesne zaplecze techniczne Wydziału.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics)
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia polskojęzyczne w całości odbywają się na terenie Politechniki Łódzkiej. W ich programie szczególny nacisk położony jest na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera na kierunku „Elektronika i telekomunikacja” Politechniki Łódzkiej.Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics)
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Studia anglojęzyczne są studiami wspólnymi Politechniki Łódzkiej (PŁ) i Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu (UNINA), w których uczestniczą dwie grupy studentów z obu uczelni, przemieszczające się pomiędzy nimi. Ze strony PŁ są to studenci specjalności Applied Electronics, rozpoczynający studia na I semestrze w PŁ. Semestry II i III są wspólne dla obu grup i odbywają się, kolejno, w Łodzi i Neapolu. Ostatni semestr (dyplomowy) studenci PŁ spędzają w Neapolu, gdzie przygotowują i bronią pracę dyplomową. Program specjalności został przygotowany wspólnie, przez PŁ i UNINA, w oparciu o rozeznanie potrzeb przemysłu elektronicznego i mikroelektronicznego krajów UE i różni się istotnie od programu studiów polskojęzycznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Elektrotechnika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Wśród przedmiotów podstawowych na elektrotechnice są: analiza matematyczna, teoria obwodów elektrycznych i teoria pola, fizyka i inżynieria materiałów, rysunek techniczny, metrologia, ergonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, elektronika, mechatronika, informatyka, prawo inżynierskie. Studenci poznają sposoby wytwarzania, przesyłu i energii elektrycznej od elektrowni do gniazdka w ścianie, metody przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną, cieplną czy chemiczną stosowaną w przemyśle lub w domu oraz podstawy projektowania i obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych. W ramach wymienionych poniżej specjalności, obierają dwa z kilku bloków specjalnościowych przedmiotów obieralnych, a niezależnie od wybranej specjalności jeden z kilkunastu bloków ogólnych przedmiotów obieralnych. Cele kształcenia osiągane są w wyniku nauczania w formie wykładów, ćwiczeń, zaawansowanych nowoczesnych laboratoriów, zajęć projektowych i pisania pracy dyplomowej. W trakcie studiów student odbywa 6-tygodniową praktykę przemysłową.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Elektrotechnika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Wśród przedmiotów podstawowych na elektrotechnice są: analiza matematyczna, teoria obwodów elektrycznych i teoria pola, fizyka i inżynieria materiałów, rysunek techniczny, metrologia, ergonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, elektronika, mechatronika, informatyka, prawo inżynierskie. Studenci poznają sposoby wytwarzania, przesyłu i energii elektrycznej od elektrowni do gniazdka w ścianie, metody przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną, cieplną czy chemiczną stosowaną w przemyśle lub w domu oraz podstawy projektowania i obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych. W ramach wymienionych poniżej specjalności, obierają dwa z kilku bloków specjalnościowych przedmiotów obieralnych, a niezależnie od wybranej specjalności jeden z kilkunastu bloków ogólnych przedmiotów obieralnych. Cele kształcenia osiągane są w wyniku nauczania w formie wykładów, ćwiczeń, zaawansowanych nowoczesnych laboratoriów, zajęć projektowych i pisania pracy dyplomowej. W trakcie studiów student odbywa 6-tygodniową praktykę przemysłową.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Elektrotechnika
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Wśród przedmiotów podstawowych na kierunku elektrotechnika są:


  elektromechaniczne systemy napędowe,

  teoria obwodów nieliniowych elektrycznych,

  metody obwodowo-polowe,

  pomiary wielkości nieelektrycznych,

  zwarcia w systemach elektroenergetycznych,

  metoda elementu skończonego,

  przepięcia i ochrona przepięciowa,

  sieci komputerowe

  metody optymalizacji.


Niezależnie od wybranej specjalności wybierają 2 spośród 10 bloków obieralnych, szczegółowo omawiających istotne zagadnienia związane z elektrotechniką i nie tylko (zagadnienia cieplne w elektrotechnice, informatyka i diagnostyka elektroenergetyczna, automatyka elektroenergetyczna, pomiary w elektroenergetyce, modelowanie w elektrotechnice, inteligencja obliczeniowa, grafika inżynierska, programowanie w mechatronice, technologie informatyczne w zarządzaniu, metody przetwarzania danych).

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Elektrotechnika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Wśród przedmiotów podstawowych na kierunku elektrotechnika są:


  elektromechaniczne systemy napędowe,

  teoria obwodów nieliniowych elektrycznych,

  metody obwodowo-polowe,

  pomiary wielkości nieelektrycznych,

  zwarcia w systemach elektroenergetycznych,

  metoda elementu skończonego,

  przepięcia i ochrona przepięciowa,

  sieci komputerowe

  metody optymalizacji.


Niezależnie od wybranej specjalności wybierają 2 spośród 10 bloków obieralnych, szczegółowo omawiających istotne zagadnienia związane z elektrotechniką i nie tylko (zagadnienia cieplne w elektrotechnice, informatyka i diagnostyka elektroenergetyczna, automatyka elektroenergetyczna, pomiary w elektroenergetyce, modelowanie w elektrotechnice, inteligencja obliczeniowa, grafika inżynierska, programowanie w mechatronice, technologie informatyczne w zarządzaniu, metody przetwarzania danych).

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Energetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek energetyka jest wspólnym przedsięwzięciem wydziałów Mechanicznego oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, mającym na celu przygotowanie wysokiej jakości kadr dla szeroko rozumianej branży energetycznej. Program studiów uwzględnia procesy wytwarzania i przetwarzania energii w różnych postaciach (energia cieplna, mechaniczna, elektryczna), maszyny i urządzenia biorące udział w tych procesach, systemy i sieci elektroenergetyczne, a także zagadnienia projektowania, technologii produkcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń dla energetyki i przemysłu petrochemicznego. W toku studiów pogłebiana jest wiedza z zakresu energetyki odnawialnej, a także zagadnienia związane z pomiarami i automatyką przemysłową. Połączenie wiedzy i umiejętności z dwóch dyscyplin: inżynierii mechanicznej oraz automatyki, elektroniki i elektrotechniki zapewnia absolwentom unikalny zestaw kompetencji, pozwalający na skuteczne konkurowanie na rynku pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Maszyny energetyczne
Elektroenergetyka

Energetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Kierunek energetyka jest wspólnym przedsięwzięciem wydziałów Mechanicznego oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, mającym na celu przygotowanie wysokiej jakości kadr dla szeroko rozumianej branży energetycznej. Program studiów uwzględnia procesy wytwarzania i przetwarzania energii w różnych postaciach (energia cieplna, mechaniczna, elektryczna), maszyny i urządzenia biorące udział w tych procesach, systemy i sieci elektroenergetyczne, a także zagadnienia projektowania, technologii produkcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń dla energetyki i przemysłu petrochemicznego. W toku studiów pogłebiana jest wiedza z zakresu energetyki odnawialnej, a także zagadnienia związane z pomiarami i automatyką przemysłową. Połączenie wiedzy i umiejętności z dwóch dyscyplin: inżynierii mechanicznej oraz automatyki, elektroniki i elektrotechniki zapewnia absolwentom unikalny zestaw kompetencji, pozwalający na skuteczne konkurowanie na rynku pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Maszyny energetyczne
Elektroenergetyka

Energetyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Kierunek energetyka jest realizowany wspólnie przez wydziały Mechaniczny oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. II stopień studiów stanowi naturalną kontynuację kształcenia realizowanego w ramach studiów I stopnia, przy czym większy nacisk położono na zaawansowane metody rozwiązywania złożonych zagadnień technicznych w energetyce, w tym metody numeryczne w mechanice płynów i wymianie ciepła, metody modelowania procesów energetycznych, metody MES w projektowaniu maszyn energetycznych itp. Duży nacisk jest również położony na urządzenia dla energetyki odnawianej

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
maszyny energetyczne
elektroenergetyka
chłodnictwo i klimatyzacja

Energy Systems in the Built Environment
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język angielski

Podczas pierwszego semestru studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu systemów energetycznych w miastach i budynkach, a także uczą się komputerowych metod analiz i projektowania. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Zaliczając ten etap studiów otrzymują certyfikat poświadczający nabytą wiedzę. W drugim semestrze wykorzystują tę wiedzę do rozwiązania problemów inżynierskich nowoczesnymi narzędziami i metodami. Nad rozwiązaniem problemu studenci pracują w interdyscyplinarnym zespole, a ich pomysły weryfikują również eksperci z przemysłu. Umiejętności zdobywają znajdując rozwiązania realnych zadań projektowych. Pozytywne przejście tego etapu kończy się dyplomem poświadczającym zdobyte umiejętności. Ostatni semestr jest poświęcony pracy indywidualnej nad projektem dyplomowym z wybranego zagadnienia. Ukończenie i obrona pracy pozwoli uzyskać tytuł magistra inżyniera.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Fizyka techniczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Wśród przedmiotów podstawowych na elektrotechnice są: analiza matematyczna, teoria obwodów elektrycznych i teoria pola, fizyka i inżynieria materiałów, rysunek techniczny, metrologia, ergonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, elektronika, mechatronika, informatyka, prawo inżynierskie. Studenci poznają sposoby wytwarzania, przesyłu i energii elektrycznej od elektrowni do gniazdka w ścianie, metody przetwarzania energii elektrycznej na energię mechaniczną, cieplną czy chemiczną stosowaną w przemyśle lub w domu oraz podstawy projektowania i obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych. W ramach wymienionych poniżej specjalności, obierają dwa z kilku bloków specjalnościowych przedmiotów obieralnych, a niezależnie od wybranej specjalności jeden z kilkunastu bloków ogólnych przedmiotów obieralnych. Cele kształcenia osiągane są w wyniku nauczania w formie wykładów, ćwiczeń, zaawansowanych nowoczesnych laboratoriów, zajęć projektowych i pisania pracy dyplomowej. W trakcie studiów student odbywa 6-tygodniową praktykę przemysłową.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Fizyka techniczna

Fizyka techniczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia drugiego stopnia pozwalają na zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu fizyki fazy skondensowanej i właściwych dla niej metod badawczych, fizyki współczesnej i stosownej. Studenci zdobywają wiedzę, nabywają umiejętności i kompetencje umożliwiające rozwój intelektualny i znalezienie interesującej pracy. Wydział FTIMS prowadzi kształcenie na specjalności optoelektronika we współpracy z Wydziałem EEIA PŁ. Instytut Fizyki prowadzi współpracę z firmą Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o., która wspiera specjalność optoelektronika w zakresie współpracy merytorycznej, materiałów eksploatacyjnych oraz praktyk studenckich. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
optoelektronika

Gestion et Technologie (ang./franc.)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język angielski

GESTION ET TECHNOLOGIE jest realizowany w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Pierwszy semestr prowadzony jest całkowicie w języku angielskim z intensywną nauką języka francuskiego. Od drugiego semestru dominującym językiem wykładowym jest język francuski. Dzięki interdyscyplinarności programu GESTION ET TECHNOLOGIE uzyskasz wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji, ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego. Studiując GESTION ET TECHNOLOGIE wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Każdy student GESTION ET TECHNOLOGIE w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w programie Podwójnego Dyplomu i otrzymania jednocześnie dwóch dyplomów: Politechniki Łódzkiej oraz uczelni partnerskiej.   

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Industrial Biotechnology
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język angielski

Program jest realizowany w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Industrial Biotechnology jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów o wartości dodanej. Industrial Biotechnology to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. Na tych studiach, poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko, student będzie potrafił skonstruować nowoczesne, ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska. Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Fermentation Technology and Technical Microbiology
Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry

Industrial Biotechnology
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język angielski

Biotechnologia to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. Na tych studiach, poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko, będziesz potrafił skonstruować nowoczesne, ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska. Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Fermentation Technology and Technical Microbiology
Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry

Information Technology
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język angielski

Kierunek INFORMATION TECHNOLOGY realizowany jest w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Studiując INFORMATION TECHNOLOGY można nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii. Studenci zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną, popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty. Uczą się pracy indywidualnej oraz współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia inżynierskie na kierunku informatyka realizowane przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) Politechniki Łódzkiej ukierunkowane są na zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej informatyki, a także wiedzy podstawowej i ogólnej - w tym, z obszarów pokrewnych informatyce - niezbędnych do wykonywania zawodu inżyniera. Proponowany program studiów obejmuje głównie zagadnienia programistyczne, uzupełnione niezbędną wiedzą dotyczącą sprzętu komputerowego. Student zdobywa także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów typowych dla interdyscyplinarnych projektów inżynierskich. Ponadto, nabywa niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania projektami oraz co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego. Zajęcia na studiach inżynierskich prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra WEEIA, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej i osiągnięcia naukowe w informatyce, a także nierzadko doświadczenie biznesowe. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i unikalne w skali światowej laboratoria naukowo-badawcze i półprzemysłowe (Centrum Technologii Informatycznych PŁ), w których mogą realizować swoje własne projekty, a także brać udział w badaniach naukowych pod kierunkiem odpowiednich pracowników. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w działających na WEEIA studenckich kołach naukowych. Wydział aktywnie współpracuje z wieloma firmami branży ICT, które biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów oraz w samym procesie kształcenia, a także oferują studentom atrakcyjne praktyki i staże.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bazy danych i systemy ekspertowe
Inżynieria oprogramowania
Systemy sieciowe
Technologie internetowe

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Studia inżynierskie na kierunku informatyka realizowane przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) Politechniki Łódzkiej ukierunkowane są na zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej informatyki, a także wiedzy podstawowej i ogólnej - w tym, z obszarów pokrewnych informatyce - niezbędnych do wykonywania zawodu inżyniera. Proponowany program studiów obejmuje głównie zagadnienia programistyczne, uzupełnione niezbędną wiedzą dotyczącą sprzętu komputerowego. Student zdobywa także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów typowych dla interdyscyplinarnych projektów inżynierskich. Ponadto, nabywa niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania projektami oraz co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego. Zajęcia na studiach inżynierskich prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra WEEIA, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej i osiągnięcia naukowe w informatyce, a także nierzadko doświadczenie biznesowe. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i unikalne w skali światowej laboratoria naukowo-badawcze i półprzemysłowe (Centrum Technologii Informatycznych PŁ), w których mogą realizować swoje własne projekty, a także brać udział w badaniach naukowych pod kierunkiem odpowiednich pracowników. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w działających na WEEIA studenckich kołach naukowych. Wydział aktywnie współpracuje z wieloma firmami branży ICT, które biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów oraz w samym procesie kształcenia, a także oferują studentom atrakcyjne praktyki i staże.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Bazy danych i systemy ekspertowe
Inżynieria oprogramowania
Systemy sieciowe
Technologie internetowe

Informatyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Zajęcia na studiach magisterskich, podobnie jak w przypadku studiów I stopnia, prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra WEEIA, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej i osiągnięcia naukowe w dyscyplinie informatyka, a także nierzadko doświadczenie biznesowe. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i unikalne w skali światowej laboratoria naukowo-badawcze i półprzemysłowe (Centrum Technologii Informatycznych PŁ), w których mogą realizować swoje własne projekty, a także biorą udział w badaniach naukowych pod kierunkiem odpowiednich pracowników. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w działających na WEEIA studenckich kołach naukowych. Wydział aktywnie współpracuje z wieloma firmami branży ICT, które biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów oraz w samym procesie kształcenia, a także oferują studentom atrakcyjne praktyki i staże.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
korporacyjne sieci komputerowe
inteligentne systemy baz danych
interaktywna grafika komputerowa
systemy rozproszone i platformy mobilne
środowiska aplikacyjne dla platformy Java EE
computer science
sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Informatyka stosowana
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia inżynierskie I stopnia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji, gier komputerowych i systemów informatycznych wykorzystujących do swojego działania takie technologie jak sieci komputerowe, bazy danych i grafikę komputerową. W czasie studiów główny nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności. Wydział prowadzący kształcenie na tym kierunku ściśle współpracuje z firmami branży informatycznej, a dzięki tej współpracy w sposób ciągły unowocześnia program studiów i dostosowuje go do potrzeb rynku pracy. Studenci informatyki stosowanej biorą udział w programach akademickich wiodących producentów oprogramowania, takich jak: Microsoft Academy, Oracle Academy oraz Cisco Network Academy, dzięki czemu mają możliwość pracy przy użyciu materiałów szkoleniowych przygotowanych przez te firmy, a po zakończeniu zajęć, najlepsi studenci otrzymują odpowiednie certyfikaty. Studenci uczą się pracy indywidualnej i zespołowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych. Biorą udział, z sukcesami, w międzynarodowych konkursach informatycznych, takich jak np. Microsoft Imagine Cup. Rozwojowi zainteresowań sprzyja doskonała infrastruktura Wydziału – w nowoczesnym Centrum Technologii Informatycznych, studenci mają dostęp do najnowszych technologii, związanych między innymi z rzeczywistością mieszaną, technikami filmowymi, biometrią, sztuczną inteligencją, inżynierią oprogramowania, sieciami komputerowymi i systemami mobilnymi. Wydział prowadzi również studia na tym kierunku w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Grafika komputerowa i multimedia
Inżynieria oprogramowania i analiza danych
Infrastruktura i aplikacje sieciowe
Internet rzeczy i aplikacje mobilne
Inżynieria baz danych
Technologie gier i symulacji komputerowych

Informatyka stosowana
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia inżynierskie I stopnia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji, gier komputerowych i systemów informatycznych wykorzystujących do swojego działania takie technologie jak sieci komputerowe, bazy danych i grafikę komputerową. W czasie studiów główny nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności. Wydział prowadzący kształcenie na tym kierunku ściśle współpracuje z firmami branży informatycznej, a dzięki tej współpracy w sposób ciągły unowocześnia program studiów i dostosowuje go do potrzeb rynku pracy. Studenci informatyki stosowanej biorą udział w programach akademickich wiodących producentów oprogramowania, takich jak: Microsoft Academy, Oracle Academy oraz Cisco Network Academy, dzięki czemu mają możliwość pracy przy użyciu materiałów szkoleniowych przygotowanych przez te firmy, a po zakończeniu zajęć, najlepsi studenci otrzymują odpowiednie certyfikaty. Studenci uczą się pracy indywidualnej i zespołowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych. Biorą udział, z sukcesami, w międzynarodowych konkursach informatycznych, takich jak np. Microsoft Imagine Cup. Rozwojowi zainteresowań sprzyja doskonała infrastruktura Wydziału – w nowoczesnym Centrum Technologii Informatycznych, studenci mają dostęp do najnowszych technologii, związanych między innymi z rzeczywistością mieszaną, technikami filmowymi, biometrią, sztuczną inteligencją, inżynierią oprogramowania, sieciami komputerowymi i systemami mobilnymi. Wydział prowadzi również studia na tym kierunku w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Grafika komputerowa i multimedia
Inżynieria oprogramowania i analiza danych
Infrastruktura i aplikacje sieciowe
Internet rzeczy i aplikacje mobilne
Inżynieria baz danych
Technologie gier i symulacji komputerowych

Informatyka stosowana
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Zajęcia na studiach magisterskich, podobnie jak w przypadku studiów I stopnia, prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra WEEIA, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej i osiągnięcia naukowe w dyscyplinie informatyka, a także nierzadko doświadczenie biznesowe. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne i unikalne w skali światowej laboratoria naukowo-badawcze i półprzemysłowe (Centrum Technologii Informatycznych PŁ), w których mogą realizować swoje własne projekty, a także biorą udział w badaniach naukowych pod kierunkiem odpowiednich pracowników. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w działających na WEEIA studenckich kołach naukowych. Wydział aktywnie współpracuje z wieloma firmami branży ICT, które biorą udział w przygotowaniu i aktualizowaniu programu studiów oraz w samym procesie kształcenia, a także oferują studentom atrakcyjne praktyki i staże.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Data Science
Grafika komputerowa i multimedia
Inżynieria oprogramowania i uczenie maszynowe
Technologie gier i systemów interaktywnych

Informatyka stosowana
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia magisterskie II stopnia pozwalają na pogłębienie wiedzy i dalszy rozwój umiejętności związanych z projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych. Stwarzają możliwość rozwijania zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz zachęcają do pracy w środowisku najnowszych technologii. Studia kształcą specjalistów posiadających zarówno szeroką wiedzę merytoryczną, jak i niezbędne umiejętności praktyczne. Wydział uczestniczy w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym studenci korzystają z materiałów szkoleniowych przygotowanych przez firmy, a po zakończeniu zajęć najlepsi uczestnicy otrzymują stosowne certyfikaty.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Data Science
Grafika komputerowa i multimedia
Inżynieria oprogramowania i uczenie maszynowe
Technologie gier i systemów interaktywnych

Informatyka w ochronie środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent ma szeroką wiedzę z zakresu procesów i technologii ochrony środowiska, systemów elektrycznych, elektronicznych i teleinformatycznych, w tym baz danych i podstaw programowania. Posługuje się specjalistycznym językiem prawa ochrony środowiska, korzysta z cyfrowych repozytoriów informacji o środowisku. Rozwiązuje samodzielnie podstawowe problemy związane z gospodarką odpadami oraz dokumentacją środowiskową i koniecznymi pozwoleniami administracyjnymi koniecznymi do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Potrafi planować i wdrażać systemy teleinformatyczne związane z ochroną środowiska oraz innymi potrzebami przedsiębiorstw i organów administracji publicznej. Posiada wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania raportów oraz prognoz oceny oddziaływania na środowisko. Absolwent jest specjalistą z zakresu informatyki oraz praktycznej ochrony środowiska na szczeblu przedsiębiorstwa i organów administracji publicznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria bezpieczeństwa pracy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest unikatowym kierunkiem międzywydziałowym, realizowanym przez cztery wydziały Politechniki Łódzkiej: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Studenci w ramach programu studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego; projektowania i monitorowania technicznych warunków pracy; badań okoliczności awarii i wypadków przy pracy; ratownictwa medycznego i technicznego; systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp); prowadzenia szkoleń i dokumentacji bhp. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która ściśle współpracuje z przedsiębiorcami, realizując badania i projekty naukowe na ich potrzeby, wykonując ekspertyzy i opracowania, oraz przez specjalistów - praktyków z branży bhp, przedstawicieli państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej) i instytutów naukowych (np. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria bezpieczeństwa pracy
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest unikatowym kierunkiem międzywydziałowym, realizowanym przez cztery wydziały Politechniki Łódzkiej: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Studenci w ramach programu studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego; projektowania i monitorowania technicznych warunków pracy; badań okoliczności awarii i wypadków przy pracy; ratownictwa medycznego i technicznego; systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp); prowadzenia szkoleń i dokumentacji bhp. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która ściśle współpracuje z przedsiębiorcami, realizując badania i projekty naukowe na ich potrzeby, wykonując ekspertyzy i opracowania, oraz przez specjalistów - praktyków z branży bhp, przedstawicieli państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej) i instytutów naukowych (np. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria biomedyczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmująca m.in. informatykę medyczną, elektronikę medyczną, biomechanikę inżynierską oraz inżynierię biomateriałów, dlatego kierunek ten jest prowadzony na Politechnice Łódzkiej przez cztery Wydziały: Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki, Mechaniczny, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Chemiczny. Szczególny nacisk położony jest na umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą oraz systemami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystującymi metody, techniki i technologie teleinformatyczne, informatyczne, elektroniczne i materiałowe. Studenci zapoznają się również z budową i właściwościami tekstronicznych systemów biomedycznych stosowanych w medycynie oraz telemedycynie. Poznają właściwości i budowę materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania biomateriałów, implantów oraz sztucznych narządów, a następnie z metodami analizy ich właściwości mechanicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych, a także z ich zastosowaniami w medycynie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria biomedyczna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmująca m.in. informatykę medyczną, elektronikę medyczną, biomechanikę inżynierską oraz inżynierię biomateriałów, dlatego kierunek ten jest prowadzony na Politechnice Łódzkiej przez cztery Wydziały: Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki, Mechaniczny, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Chemiczny. Szczególny nacisk położony jest na umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą oraz systemami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykorzystującymi metody, techniki i technologie teleinformatyczne, informatyczne, elektroniczne i materiałowe. Studenci zapoznają się również z budową i właściwościami tekstronicznych systemów biomedycznych stosowanych w medycynie oraz telemedycynie. Poznają właściwości i budowę materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Studenci zapoznają się z metodami projektowania i wytwarzania biomateriałów, implantów oraz sztucznych narządów, a następnie z metodami analizy ich właściwości mechanicznych, fizykochemicznych oraz biologicznych, a także z ich zastosowaniami w medycynie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria biomedyczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Inżynieria biomedyczna należy do jednej z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki związanej z rozwojem i doskonaleniem produkcji, efektywnym wykorzystywaniem materiałów oraz obsługą urządzeń i systemów stosowanych w diagnostyce, terapii oraz rehabilitacji medycznej. Studenci uczą się korzystania z wiedzy oraz samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych. Część kształcenia oferowana jest w języku angielskim, co przygotowuje do korzystania z bogatej literatury anglojęzycznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Wydzielona część zajęć jest prowadzona przez lekarzy specjalistów z Uniwersytetu Medycznego. Umożliwia to zaznajomienie się z medycznymi aspektami inżynierii biomedycznej oraz jej zastosowaniami w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji, zapewniając interdyscyplinarność pozyskiwanej wiedzy i umiejętności.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Inżynieria chemiczna i biochemiczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek łączy różne dyscypliny naukowe: w tym biotechnologię, nanotechnologię i technologię chemiczną, a także inżynierię mechaniczną. Nauczymy Cię podstaw pozwalających na twój rozwój w kierunku zaawansowanych technologii umożliwiających przekształcanie materiałów i surowców w użyteczne produkty m.in. dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego. Dowiesz się także o procesie usuwania zanieczyszczeń, nowych technologiach energetycznych – biopaliwach, wykorzystaniu wodoru. W toku kształcenia przyszły inżynier pozyskuje wiedzę m.in. z zakresu chemii, mechaniki, automatyki, informatyki i przede wszystkim wiedzę na temat rozdzielania substancji. Na tym kierunku studenci uczą się bowiem także stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii prowadzenia procesów oraz wytwarzania różnych produktów metodami biotechnologicznymi. Umożliwia to na prowadzenie procesów m.in. w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i w biorafineryjnym. Przyszli specjaliści inżynierii chemicznej i biochemicznej będą odpowiedzialni za wdrożenie zasad ekonomii cyrkularnej w najważniejszych sektorach gospodarki. Zakłada ona przede wszystkim ponowne wykorzystanie surowców i efektywność energetyczną.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria chemiczna i biochemiczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Głównym celem kształcenia jest zdobycie kwalifikacji do pracy w obszarze inżynierii chemicznej i procesowej oraz w dziedzinach pokrewnych, w celu ekonomicznego i ekologicznego zaspokajania potrzeb społecznych. Kształcenie ma także na celu zdobycie umiejętności projektowania i nadzorowania procesów i systemów produkcyjnych oraz umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Istotnym celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny inżynierii chemicznej, procesowej i bioprocesowej, budowy urządzeń i instalacji dla przemysłu wykorzystującego katalizatory i dla ochrony środowiska. Studia przygotowują do pracy w zespołach badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Umożliwiają zawodowe przygotowanie magistrów inżynierów-specjalistów inżynierii procesowej, którzy są kreatywni i wykazują dużą zdolność adaptacji na rynku pracy przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
inżynieria chemiczna
inżynieria biochemiczna

Inżynieria materiałowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studenci inżynierii materiałowej zdobywają wiedzę i umiejętnosci w obszarze materiałów inżynierskich, ich struktury, właściwości, technik wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu. Obszar ten obejmuje w szczególności materiały metaliczne, niemetaliczne, kompozytowe oraz nanomateriały o zdefiniowanych lub zaprogramowanych właściwościach i zastosowaniach. Ponadto rozwijają wiedzę w zakresie racjonalnego doboru i projektowania materiałowego oraz kontroli jakości produkcji. Uczą się projektować oraz stosować procesy technologiczne kształtujące właściwości materiałów pod kątem warunków ich eksploatacji. W toku studiów nabywają umiejętności jak stosować nowoczesne metody i techniki badań materiałów, w tym: struktury, składu chemicznego i fazowego oraz właściwości fizyko-chemicznych. Dowiadują się, jak można badać i identyfikować przyczyny niszczenia i zużycia materiałów oraz im przeciwdziałać.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Materiały konstrukcyjne i inżynieria powierzchni
Polimerowe materiały kompozytowe

Inżynieria materiałowa
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studenci inżynierii materiałowej są przygotowywani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierii materiałowej w tym doskonalenia technologii wytwarzania oraz funkcjonalnego kształtowania materiałów. W toku studiów nabywają kompetencje w zakresie projektowania materiałowego z uwzględnieniem szczególnych, nietypowych wymagań konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Uczą się projektować procesy technologiczne kształtujące wymagane właściwości materiałów, stosować specjalistyczne metody badania struktury i właściwości materiałów oraz dokonywać analizy i oceny ich funkcjonalności. Analizują i dokonują oceny jakości materiałów oraz technologii wytwarzania i przetwarzania. Po ukończeniu studiów będą potrafili przeprowadzić badania i dokonać ekspertyzy przyczyn niszczenia i zużycia materiałów. Zdobędą umiejętność kierowania i doskonalenia procesów przetwarzania materiałów, zarządzania procesami technologicznymi oraz prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Będą gotowi podejmować twórcze prace rozwojowe w obszarze inżynierii i technologii materiałowych, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w obszarze inżynierii materiałowej. Będą umieli kierować interdyscyplinarnymi zespołami badawczo-rozwojowymi.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
inżynieria powierzchni
polimerowe materiały funkcjonalne

Inżynieria środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Inżynieria środowiska – to miejsce dla ludzi czujących wagę problemu ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności za siebie oraz drugiego człowieka. Jest to niezwykle istotne w czasach, w których wszystkie działania człowieka ukierunkowane są na powstrzymanie zmian klimatycznych, które są największym wyzwaniem dla nauki i gospodarki w wymiarze globalnym. Studia na kierunku inżynieria środowiska są interdyscyplinarne i mają charakter zarówno techniczny jak i techniczno–przyrodniczy. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do realizacji prac inwestycyjnych, projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych oraz budowlanych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji. Coraz częściej mówi się o zupełnie nowej orientacji naukowo-gospodarczej inżynierii środowiska: w grę wchodzą tu kierunki związane z przyszłością nauki i gospodarki, a są to m.in. obszary tzw. smart city, smart buildings, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria środowiska
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

To kierunek dla osób chcących uzupełnić swoje wykształcenie o kwalifikacje i kompetencje pozwalające na prace w takich dziedzinach jak: energetyka odnawialna, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo przemysłowe oraz zarzadzanie i auditing środowiskowy. Istotnym celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny inżynierii środowiska. Inżynieria środowiska XXI wieku to zarówno innowacje, nowoczesne technologie środowiskowe, jaki i bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo przemysłowe czy systemy zarządzania środowiskowego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bezpieczeństwo przemysłowe
ekologiczne źródła energii
wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja
zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji

Inżynieria wzornictwa przemysłowego
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

Osoby, które wybrały studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w branży industrial design, między innymi ucząc się: innowacyjnego materiałoznawstwa, optymalizacji konstrukcji i przemysłowych technik wytwarzania, metod analizy zachowań konsumentów oraz działań konkurencji, analizy kosztów procesu rozwoju nowego produktu, rysunku prezentacyjnego, fotografii promocyjnej, budowy makiet, modeli i prototypów, zarządzania zespołem projektowym i finansami firmy projektowej. Kształcenie koncentruje się na ćwiczeniu praktycznych umiejętności całościowego i wieloaspektowego projektowania produktów (product design). Projekty semestralne to realne zadania, pochodzące zarówno z przemysłu, jak i z laboratoriów Politechniki Łódzkiej. Studiując na studiach inżynierskich pierwszego stopnia, o profilu praktycznym, każdy zdobywa praktyczne kompetencje pozwalające na pracę jako projektant wzornictwa przemysłowego (industrial designer).


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria zarządzania
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

Studia na tym kierunku są o profilu praktycznym. Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, z szczególnie: wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów obejmuje nowoczesne i współcześnie aktualne problemy z zakresu technik i metod wykorzystujących bazy danych, ICT, aplikacje mobilne; umiędzynarodowienie– wybrane przez studentów przedmioty prowadzone będą w języku obcym oraz obowiązkowy kurs języków obcych na poziomie B2; aktywne współdziałanie z otoczeniem - 6-cio miesięczne praktyki, które w znaczący sposób zwiększają udział praktyki w procesie kształcenia inżynierskiego; kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia, modyfikacji, implementacji i utrzymania efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy. Dodatkowo program kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, materiałoznawstwa, grafiki inżynierskiej, mechaniki i inżynierii środowiska. Właściwe proporcje wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych oraz nauk społecznych (z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, marketingu i wspomagania komputerowego) kształtują sylwetkę nowoczesnego inżyniera menedżera. Program kształcenia jest permanentnie optymalizowany na skutek badań prowadzonych przez Biuro Karier Politechniki Łódzkiej oraz licznych dyskusji na spotkaniach pomiędzy pracownikami Politechniki Łódzkiej z przedstawicielami biznesu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria zarządzania
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Studia na tym kierunku są o profilu praktycznym. Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, z szczególnie: wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów obejmuje nowoczesne i współcześnie aktualne problemy z zakresu technik i metod wykorzystujących bazy danych, ICT, aplikacje mobilne; umiędzynarodowienie– wybrane przez studentów przedmioty prowadzone będą w języku obcym oraz obowiązkowy kurs języków obcych na poziomie B2; aktywne współdziałanie z otoczeniem - 6-cio miesięczne praktyki, które w znaczący sposób zwiększają udział praktyki w procesie kształcenia inżynierskiego; kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning. Zasadniczym celem kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia, modyfikacji, implementacji i utrzymania efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy. Dodatkowo program kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, materiałoznawstwa, grafiki inżynierskiej, mechaniki i inżynierii środowiska. Właściwe proporcje wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych oraz nauk społecznych (z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, marketingu i wspomagania komputerowego) kształtują sylwetkę nowoczesnego inżyniera menedżera. Program kształcenia jest permanentnie optymalizowany na skutek badań prowadzonych przez Biuro Karier Politechniki Łódzkiej oraz licznych dyskusji na spotkaniach pomiędzy pracownikami Politechniki Łódzkiej z przedstawicielami biznesu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Kierunek testowy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język
Poziom:
I Stopnia
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Specjalizacja testowa

Kierunek testowy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język
Poziom:
I Stopnia
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Specjalizacja testowa

Kierunek testowy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język
Poziom:
I Stopnia
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Specjalizacja testowa

Kierunek testowy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język
Poziom:
I Stopnia
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Specjalizacja testowa

Kierunek testowy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język
Poziom:
I Stopnia
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Specjalizacja testowa

Kierunek testowy
I Stopnia
Tryb stacjonarny
0.0 lat
Język
Poziom:
I Stopnia
Czas studiów:
0.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Specjalizacja testowa

Logistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia na kierunku logistyka prowadzone są przez międzywydziałową jednostkę Politechniki Łódzkiej – Kolegium Logistyki. Logistyka jako dziedzina interdyscyplinarna, prowadzona na studiach technicznych, wymaga połączenia wiedzy ekonomiczno-menadżerskiej z techniczno-informatyczną. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe odpowiadające aktualnym, współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki. Program kształcenia obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także z podstaw zarządzania i ekonomii, towaroznawstwa, zarządzania produkcją i usługami, finansów i rachunkowości oraz prawa. Na przedmiotach kierunkowych zapoznają się z logistyką produkcji i dystrybucji, zarządzaniem zapasami i łańcuchem dostaw, projektowaniem procesów logistycznych, ekonomiką transportu, infrastrukturą logistyczną oraz ekologistyką. Ponadto studenci zapoznają się z nowoczesnymi systemami informatycznymi w logistyce, a także z procesem projektowania, powstawania i wdrażania aktualnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Systemy informatyczne w logistyce
Zarządzanie logistyczne

Master of Business Studies
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język angielski

MANAGEMENT jest programem realizowanym w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Kierunek jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy pozwalamy Ci na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotujemy Cię do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Poznasz także elementy zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę.


Studiując MANAGEMENT wiedzę uzupełnisz praktykami nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Ponadto masz możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Master of Operations Management
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język angielski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Matematyka stosowana
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka stosowana kształcą umiejętności praktyczne w obrębie zastosowań matematyki w nowoczesnych działach gospodarki. Studenci zdobywają umiejętności z zakresu matematyki aplikacyjnej przy użyciu narzędzi informatycznych typu R-Studio, Java, Excel, bazy danych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Matematyczne metody analizy danych biznesowych
Zastosowania matematyki w biomedycynie i ekonomii
Zastosowania współczesnej analizy matematycznej

Matematyka stosowana
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Głównym komponentem wykształcenia na tym kierunku są umiejętności praktyczne w ramach zastosowań matematyki, elementem dopełniającym są wiedza i umiejętności informatyczne niezbędne do realizacji praktycznych zastosowań matematyki. Studenci, w szczególności w ramach zastosowań matematyki, sprawnie posługują się VBA, R-Studio, SQL oraz obsługą baz danych, posiadają więc umiejętności niezwykle cenne na rynku pracy. Kształcenie odbywa się na czterech specjalnościach, które są rozszerzeniem i kontynuacją odpowiednich specjalności ze studiów licencjackich na kierunku matematyka stosowana.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania

Specjalizacje
analiza danych w biznesie i logistyce
matematyka z zastosowaniami
modelowanie matematyczne i optymalizacja
zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach

Mechanical Engineering
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, automatykę, teorie sterowania i zastosowań elektroniki, a także przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń mechatroniki. Studenci poznają podstawy konstrukcji, metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, inżynierię biomedyczną, automatyzację procesów pomiarowych, zaawansowane technologie i nowe materiały. Nabywają umiejętności między innymi posługiwanie się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, poznają wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Mechanika i budowa maszyn
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

W czasie studiów rozwijana jest wiedza oraz umiejętności związane z konstrukcją i technologią budowy maszyn i urządzeń. Studenci uczą się projektować i wykonywać konstrukcje mechaniczne (maszyny przemysłowe i robocze, silniki samochodowe, obrabiarki, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne). Będą umieli projektować procesy technologiczne wytwarzania części maszyn i posługiwać się zaawansowanymi systemami komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W ramach studiów można wybrać jeden z kierunków dyplomowania: mechanikę stosowaną, konstrukcję maszyn i systemów mechanicznych, technologie wiórowe lub bezwiórowe.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Mechanika i budowa maszyn
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

W czasie studiów rozwijana jest wiedza oraz umiejętności związane z konstrukcją i technologią budowy maszyn i urządzeń. Studenci uczą się projektować i wykonywać konstrukcje mechaniczne (maszyny przemysłowe i robocze, silniki samochodowe, obrabiarki, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne). Będą umieli projektować procesy technologiczne wytwarzania części maszyn i posługiwać się zaawansowanymi systemami komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W ramach studiów można wybrać jeden z kierunków dyplomowania: mechanikę stosowaną, konstrukcję maszyn i systemów mechanicznych, technologie wiórowe lub bezwiórowe.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Mechanika i budowa maszyn
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia rozwijają wiedzę i umiejętności inżynierów mechaników, a w szczególności ogólną metodykę prac projektowo-konstrukcyjnych, podstawy metrologiczne i możliwości wspomagania komputerowego prowadzonych prac. Proces kształcenia nastawiony jest na wykształcenie umiejętności prowadzenia badań numerycznych i eksperymentalnych. Studenci doskonalą swoje umiejętności projektowania, konstruowania, technologii i eksploatacji maszyn, posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz wybranych zagadnień informatycznych, ekonomicznych, prawnych i ochrony środowiska.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
konstrukcja i eksploatacja maszyn
mechanika stosowana
technologia budowy maszyn

Mechanika i budowa maszyn
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia rozwijają wiedzę i umiejętności inżynierów mechaników, a w szczególności ogólną metodykę prac projektowo-konstrukcyjnych, podstawy metrologiczne i możliwości wspomagania komputerowego prowadzonych prac. Proces kształcenia nastawiony jest na wykształcenie umiejętności prowadzenia badań numerycznych i eksperymentalnych. Studenci doskonalą swoje umiejętności projektowania, konstruowania, technologii i eksploatacji maszyn, posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz wybranych zagadnień informatycznych, ekonomicznych, prawnych i ochrony środowiska.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
konstrukcja i eksploatacja maszyn
mechanika stosowana
technologia budowy maszyn

Mechatronika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Kierunek jest realizowany wspólnie przez dwa wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Mechaniczny. Jest on przypisany do Wydziału EEIA, który pełni rolę jednostki wiodącej. Jest to kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka. Studenci mają zajęcia z wiedzy ogólnej (matematyka, fizyka) jak również specjalistycznej (np. systemy mechatroniczne, mikrosystemy, systemy mechaniki pojazdowej, systemy mechatroniczne w AGD, lekkie pojazdy elektryczne, hybrydowe elementy łączeniowe), gdzie kształtują umiejętności programowania i budowy systemów mechatronicznych. Studenci przygotowywani są do samokształcenia oraz pracy w zespole, co jest wykorzystywane podczas realizacji zespołowego projektu kompetencyjnego, który często jest współrealizowany z przemysłem. W ten sposób przygotowuje się inżyniera do pracy w centrach projektowych, zakładach produkcyjnych z obszaru High-Tech oraz jako specjalistę eksploatacji systemów mechatronicznych. Kształtuje się również umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych. Absolwenci są przygotowani zarówno do ścisłego jak i abstrakcyjnego myślenia podczas pragmatycznego rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów. Koncepcja kształcenia studentów ukierunkowana jest na kształcenie kadr dla gospodarki opartej na wiedzy i znajomości trendów rozwojowych, jak również przygotowuje studentów do wprowadzania w obszar praktyki przemysłowej (zwłaszcza przemysłu zajmującego się projektowaniem i produkcją w skali mili- mikro- i nano, urządzeń i układów mechatronicznych), a także w obszar procesów technologicznych (w tym także ekologii przemysłowej), traktowanych jako wyraz innowacyjności i rozwoju tej gałęzi gospodarki.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Mechatronika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Kierunek jest realizowany wspólnie przez dwa wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Mechaniczny. Jest on przypisany do Wydziału EEIA, który pełni rolę jednostki wiodącej. Jest to kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka. Studenci mają zajęcia z wiedzy ogólnej (matematyka, fizyka) jak również specjalistycznej (np. systemy mechatroniczne, mikrosystemy, systemy mechaniki pojazdowej, systemy mechatroniczne w AGD, lekkie pojazdy elektryczne, hybrydowe elementy łączeniowe), gdzie kształtują umiejętności programowania i budowy systemów mechatronicznych. Studenci przygotowywani są do samokształcenia oraz pracy w zespole, co jest wykorzystywane podczas realizacji zespołowego projektu kompetencyjnego, który często jest współrealizowany z przemysłem. W ten sposób przygotowuje się inżyniera do pracy w centrach projektowych, zakładach produkcyjnych z obszaru High-Tech oraz jako specjalistę eksploatacji systemów mechatronicznych. Kształtuje się również umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych. Absolwenci są przygotowani zarówno do ścisłego jak i abstrakcyjnego myślenia podczas pragmatycznego rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów. Koncepcja kształcenia studentów ukierunkowana jest na kształcenie kadr dla gospodarki opartej na wiedzy i znajomości trendów rozwojowych, jak również przygotowuje studentów do wprowadzania w obszar praktyki przemysłowej (zwłaszcza przemysłu zajmującego się projektowaniem i produkcją w skali mili- mikro- i nano, urządzeń i układów mechatronicznych), a także w obszar procesów technologicznych (w tym także ekologii przemysłowej), traktowanych jako wyraz innowacyjności i rozwoju tej gałęzi gospodarki.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Mechatronika
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Mechatronika to kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć pogłębioną wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka z uwzględnieniem najnowszych technologii i trendów rozwojowych. Na studiach drugiego stopnia przygotowuje się absolwentów do pracy naukowo-badawczej, zapewniając im wiedzę niezbędną do piastowania funkcji kierowniczych w przemysłowych placówkach naukowo-badawczych a także innowacyjno-rozwojowych. Studenci mają możliwość wyboru bloków obieralnych,z awierających przedmioty rozwijające obszary wiedzy, które ich najbardziej interesują. Proponowane bloki obieralne, to m.in.: systemy sztucznej inteligencji w mechatronice, systemy mikroprocesorowe oraz innowacje w mechatronice. Ważnym elementem kształcenia jest umiejętność posługiwania się technicznym językiem obcym. Studenci w sposób praktyczny rozwijają swoje kompetencje biorąc udział w wybranych zajęciach w języku angielskim.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Mechatronika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Mechatronika to kierunek interdyscyplinarny pozwalający zdobyć pogłębioną wiedzę m.in. z obszarów takich jak: elektrotechnika, mechanika, automatyka, elektronika i informatyka z uwzględnieniem najnowszych technologii i trendów rozwojowych. Na studiach drugiego stopnia przygotowuje się absolwentów do pracy naukowo-badawczej, zapewniając im wiedzę niezbędną do piastowania funkcji kierowniczych w przemysłowych placówkach naukowo-badawczych a także innowacyjno-rozwojowych. Studenci mają możliwość wyboru bloków obieralnych,z awierających przedmioty rozwijające obszary wiedzy, które ich najbardziej interesują. Proponowane bloki obieralne, to m.in.: systemy sztucznej inteligencji w mechatronice, systemy mikroprocesorowe oraz innowacje w mechatronice. Ważnym elementem kształcenia jest umiejętność posługiwania się technicznym językiem obcym. Studenci w sposób praktyczny rozwijają swoje kompetencje biorąc udział w wybranych zajęciach w języku angielskim.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Menedżer żywności i żywienia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek realizowany jest przy współpracy dwóch wydziałów Politechniki Łódzkiej: Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Taka współpraca pozwala na realizację w programie studiów zagadnień dotyczących technologii żywności i żywienia, jak i zarządzania i marketingu w branży HoReCa. Menedżer żywności i żywienia to kierunek o profilu praktycznym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Modelling and Data Science
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język angielski

Chcesz zdobyć jedne z najbardziej pożądanych kompetencji w XXI wieku? Chcesz pracować w sektorze informatycznym, ale nie interesuje Cię tworzenie stron internetowych? Chcesz poznać najnowocześniejsze technologie, które ukształtują świat najbliższej przyszłości: uczenie maszynowe, przemysł 4.0, komputery kwantowe? Jeżeli Twoja odpowiedź na powyższe pytania brzmi TAK, to kierunek Modelling and Data Science jest dla Ciebie! Jest on prowadzony całkowicie w języku angielskim. W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności w dziedzinie nauki o danych (data science) i modelowania komputerowego w oparciu zarówno o dane, jak i fundamentalne reguły rządzące światem. Program pozwala na zdobycie zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz wykraczających poza nie i obejmujących symulacje komputerowe, fizykę współczesną, fotonikę, technologie laserowe i obliczenia kwantowe. Po ukończeniu studiów na kierunku Modeling and Data Science będziesz specjalistą w zakresie modelowania procesów, analizy danych, komputerowego projektowania materiałów, oraz symulacji komputerowych. Będziesz też osobą o szerokich horyzontach, ukształtowanych poprzez kursy z tych dziedzin nauki, w których analiza danych odgrywa istotną rolę, np. fizyki materiałowej lub fotoniki, a także poprzez zajęcia z umiejętności miękkich, np. pracy zespołowej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Nanotechnologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zastosowanie nanomateriałów już dawno wykroczyło poza zaawansowane technologie kosmiczne, wojskowe czy lotnicze. Coraz częściej nanomateriały polimerowe wykorzystywane są w medycynie, przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym, kosmetycznym, elektronicznym i wielu innych. Można śmiało stwierdzić, że nanoinżynieria i inżynieria molekularna staną się podstawą technologii w XXI wieku. Celem nauczania na tym kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy w łatwy sposób odnajdą się zarówno w różnych gałęziach przemysłu, a także jako przyszli pracownicy jednostek naukowych i badawczych. Program studiów obejmuje przedmioty dające wiedzę z zakresu inżynierii i nanomateriałów polimerowych, syntezy, przetwórstwa i modyfikacji polimerów oraz nanokompozytów polimerowych, stosowanych jako materiały konstrukcyjne, projektowania, syntezy i wytwarzania organicznych i nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych do zastosowań w elektronice i medycynie. Celem tego programu jest przygotowanie szeroko wyedukowanych specjalistów w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, chemii i informatyki oraz nauk o materiałach (inżynierii materiałowej) ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów polimerowych. Uczą się dobierać nanomateriały do różnych zastosowań oraz zdobywają szeroką wiedzę w zakresie metod kształtowania i badania ich struktury na poziomie nanoskopowym. Poznają technologie wytwarzania i przetwórstwa materiałów oraz nanomateriałów zarówno inżynierskich, jak i funkcjonalnych, a także technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nanomateriały funkcjonalne
Polimerowe materiały inżynierskie

Nanotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku nanotechnologia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia wyzwań zawodowych w obszarze łączącym chemię, technologię chemiczną oraz inżynierię materiałową zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Studia magisterskie na tym kierunku mają za zadanie kształcić specjalistów z tej dziedziny posiadających gruntowną wiedzę z dziedzin leżących u podstaw nanonauki, a także umiejętności inżynierskie niezbędne do zastosowania tej wiedzy w praktyce, co pozwoli im pracować zarówno w akademickich, jak i przemysłowych ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, a także kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Papiernictwo i poligrafia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

Celem kształcenia jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk podstawowych (matematyki, chemii, fizyki) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Studia dostarczają wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Dzieki programowi studiów przygotowywana jest kadra specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym, przetwórstwa papierniczego i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż. Kompetencje przekazywane studentom są oparte zarówno na najnowszej, światowej literaturze naukowej, badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak i pracach doświadczalnych i eksperckich wykonywanych na potrzeby krajowych przemysłów: papierniczego, poligraficznego i przetwórczego. Program kształceniana kierunku papiernictwo i poligrafia został opracowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami: krajowymi i zagranicznymi zakładami przemysłowymi. Przy jego opracowaniu zostały uwzględnione programy kształcenia wiodących uczelni europejskich, m.in. Aalto University of Technology, już opracowane wg wytycznych UE (zgodnie z tzw. Programem Bolońskim). Opisywany program kształcenia jest ukierunkowany na zmaksymalizowanie szans na szybkie zatrudnienie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
Technologia papiernictwa i poligrafii

Papiernictwo i poligrafia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Celem kształcenia jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk podstawowych (matematyki, chemii, fizyki) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Studia dostarczają wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Dzieki programowi studiówprzygotowywana jest kadra specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym, przetwórstwa papierniczego i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż. Kompetencje przekazywane studentom są oparte zarówno na najnowszej, światowej literaturze naukowej, badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak i pracach doświadczalnych i eksperckich wykonywanych na potrzeby krajowych przemysłów: papierniczego, poligraficznego i przetwórczego. Program kształceniana kierunku papiernictwo i poligrafia został opracowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami: krajowymi i zagranicznymi zakładami przemysłowymi. Przy jego opracowaniu zostały uwzględnione programy kształcenia wiodących uczelni europejskich, m.in. Aalto University of Technology, już opracowane wg wytycznych UE (zgodnie z tzw. Programem Bolońskim). Opisywany program kształcenia jest ukierunkowany na zmaksymalizowanie szans na szybkie zatrudnienie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
Technologia papiernictwa i poligrafii

Papiernictwo i poligrafia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem kształcenia jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk podstawowych (matematyki, chemii, fizyki) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Studia dostarczają wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Program kształcenia ma za zadanie przygotować kadrę specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym, przetwórstwa papierniczego i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż. Kompetencje przekazywane studentom są oparte zarówno na najnowszej, światowej literaturze naukowej, badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak i pracach doświadczalnych i eksperckich wykonywanych na potrzeby krajowych przemysłów: papierniczego, poligraficznego i przetwórczego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Papiernictwo i poligrafia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem kształcenia jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk podstawowych (matematyki, chemii, fizyki) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Studia dostarczają wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Program kształcenia ma za zadanie przygotować kadrę specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym, przetwórstwa papierniczego i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż. Kompetencje przekazywane studentom są oparte zarówno na najnowszej, światowej literaturze naukowej, badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak i pracach doświadczalnych i eksperckich wykonywanych na potrzeby krajowych przemysłów: papierniczego, poligraficznego i przetwórczego. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Planowanie przestrzenne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Jeśli interesuje Cię budowanie i masz w sobie żyłkę stratega, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Nauczysz się, jak zmieniać przestrzeń, by odpowiadała potrzebom człowieka, ale też pozostawała w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Zyskasz umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów infrastruktury miejskiej, zwłaszcza sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodociągowych oraz transportowych. Nasi wykładowcy zadbają o to, byś potrafił opracowywać analizy i inwentaryzacje urbanistyczne, a także znał koncepcje zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu będziesz potrafił zaplanować działania wobec obszarów zdegradowanych na podstawie dokumentów planistycznych, głównie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poznasz nowoczesne rozwiązania stosowane np. w projektach smart city. W zdobywaniu wiedzy pomoże Ci udział w specjalistycznych laboratoriach, praktykach projektowych, seminariach oraz warsztatach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Planowanie przestrzenne
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy analitycznej i twórczego działania w zakresie kształtowania środowiska zurbanizowanego oraz odpowiedzialnego gospodarowania przestrzenią z uwzględnieniem uwarunkowań stanu istniejącego, zindywidualizowanych potrzeb społecznych. Specyfiką studiów magisterskich jest aktywne uczestnictwo studentów w projektach badawczo – rozwojowych.


Interdyscyplinarny charakter studiów ukierunkowany na dostarczanie studentom szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności zawodowych sprawia, że nasi absolwenci to nie tylko dobrzy specjaliści, którzy wykorzystują w pracy talent i zdobyte umiejętności, ale także ludzie o szerokich horyzontach, świadomi społecznej misji wykonywanego zawodu, których kompetencje (twarde i miękkie) umożliwiają elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Rewitalizacja miast
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.5 roku
Język polski

W ramach interdyscyplinarnych studiów II stopnia na tym kierunku student pogłębia wiedzę z zakresu procesu rewitalizacji i towarzyszących jej zjawisk i problemów. Potrafi analizować warunki techniczne, infrastrukturalne, architektoniczne i urbanistyczne rewitalizowanego obszaru. Potrafi wskazać podmioty i grupy społeczne, których interesy mogą być związane z rewitalizacją, prowadzić analizy ich wzajemnych relacji, pól potencjalnych konfliktów lub współdziałania. Rozumie, iż rewitalizacja jest reakcją na kryzys obszaru, ale jednocześnie stanowi przedsięwzięcie komercyjne, pozwalające angażować środki z różnych źródeł i jest często impulsem do podejmowania szerszych działań inwestorskich, jest umiejętnym połączeniem wielu często przeciwstawnych interesów dla osiągnięcia wspólnie akceptowanego celu. 

Absolwent rewitalizacji miast dysponuje wiedzą z zakresu: ekonomii, finansów, gospodarki przestrzennej, zarządzania, prawa, pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki społecznej, animacji kulturowej oraz architektury i urbanistyki, budownictwa, inżynierii środowiska.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Sieci i instalacje w inżynierii środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Chcesz rozwiązywać problemy funkcjonowania miast, związane m.in. ze skutkami zmian klimatu? Rozpocznij studia na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska. Poznasz receptę na palące problemy naszych czasów: upał? – nauczymy Cię projektowania nowoczesnych systemów klimatyzacji pomieszczeń; powodzie miejskie? – poznasz zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi; niedobory wody? – nauczysz się wykorzystywać nowoczesne systemy zaopatrzenia i wykorzystanie alternatywnych źródeł; smog? – poznasz systemy ochrony powietrza i odnawialne źródła energii. Dzięki wykorzystaniu technologii on-line i bezzałogowych statków powietrznych (dronów) poznasz nowoczesne systemy kontroli, pomiarów i sterowania w instalacjach budowlanych. Podczas studiów duży nacisk kładziony jest również na nauczanie modelowania i optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej/środowiska z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Program studiów został opracowany we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Studenci wykonują szereg projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Odbywają także wizyty i praktyki w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny

Pliki do pobrania


Sieci i instalacje w inżynierii środowiska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Chcesz rozwiązywać problemy funkcjonowania miast, związane m.in. ze skutkami zmian klimatu? Rozpocznij studia na kierunku Sieci i instalacje w inżynierii środowiska. Poznasz receptę na palące problemy naszych czasów: upał? – nauczymy Cię projektowania nowoczesnych systemów klimatyzacji pomieszczeń; powodzie miejskie? – poznasz zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi; niedobory wody? – nauczysz się wykorzystywać nowoczesne systemy zaopatrzenia i wykorzystanie alternatywnych źródeł; smog? – poznasz systemy ochrony powietrza i odnawialne źródła energii. Dzięki wykorzystaniu technologii on-line i bezzałogowych statków powietrznych (dronów) poznasz nowoczesne systemy kontroli, pomiarów i sterowania w instalacjach budowlanych. Podczas studiów duży nacisk kładziony jest również na nauczanie modelowania i optymalizacji systemów stosowanych w inżynierii lądowej/środowiska z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Program studiów został opracowany we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Studenci wykonują szereg projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Odbywają także wizyty i praktyki w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Sieci i instalacje w inżynierii środowiska
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Zasadniczym celem kształcenia na studiach II stopnia jest poszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów inżynierskich, co umożliwi rozwój umiejętności zawodowych studenta, niezbędnych zwłaszcza do prowadzenia prac koncepcyjnych, eksperckich i naukowo-badawczych. Absolwent kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska posiada poszerzone kompetencje w zakresie planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych i przeciwpożarowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami. Jest również przygotowany do wykonywania i koordynowania prac badawczych, a także ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych w zarządzaniu środowiskiem.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Sieci i instalacje w inżynierii środowiska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Zasadniczym celem kształcenia na studiach II stopnia jest poszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów inżynierskich, co umożliwi rozwój umiejętności zawodowych studenta, niezbędnych zwłaszcza do prowadzenia prac koncepcyjnych, eksperckich i naukowo-badawczych. Absolwent kierunku sieci i instalacje w inżynierii środowiska posiada poszerzone kompetencje w zakresie planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci i instalacji: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych i przeciwpożarowych oraz systemów oczyszczania wody, ścieków i powietrza, a także instalacji i obiektów gospodarki odpadami. Jest również przygotowany do wykonywania i koordynowania prac badawczych, a także ma podstawową wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych w zarządzaniu środowiskiem.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Zasadniczym celem studiów jest wypromowanie absolwentów, którzy będą potrafili sprostać najnowszym wymaganiom z zakresu szeroko rozumianego „inteligentnego” budownictwa. Branża budowlana z jednej strony musi sprostać coraz to wyższym wymaganiom klientów, z drugiej strony ustawodawca nakłada szereg wymagań, zwłaszcza w obszarze efektywności energetycznej budynków. Spójnym rozwiązaniem obu powyższych kwestii są inteligentne systemy zarządzania budynkami. W związku z powyższym od kilku lat wzrasta na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Tylko i wyłącznie połączenie wiedzy z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach. W programie studiów nie brakuje podstawowych przedmiotów z branży elektrycznej rozwiniętej o nowoczesne systemy zarządzania energią oraz instalacje systemów energii odnawialnej. Znaczna ilość przedmiotów z zakresu sterowników programowalnych oraz systemów kontrolno – pomiarowych daje absolwentowi umiejętności możliwe do wykorzystania w wielu pokrewnych branżach. W ramach programu studiów jest szereg przedmiotów z obszaru budownictwa, w tym: podstawy konstrukcji budynków, fizyka budowli czy projektowanie oraz realizacja inwestycji. Jest to kierunek międzywydziałowy, realizowany przez trzy Wydziały PŁ: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Technologia chemiczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Program studiów przedstawia teoretyczne i technologiczne rozwiązania, które nie powodują wzrostu zanieczyszczenia środowiska oraz mają mniejsze zapotrzebowanie na dobra naturalne, aby wytworzyć usługi i wyroby gotowe. Przygotowuje studentów do praktycznego rozwiązywania problemów, z którymi mogą się spotkać podczas ich rozwoju zawodowego. W trakcie studiów nabywane są umiejętności obejmujące całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków i materiałów chemicznych. Rozwijana jest znajomość chemii, technologii chemicznej oraz matematyki i fizyki. Studenci uczą się, w jaki sposób otrzymywać i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, postępować z towarami zużytymi i odpadami, a także promować zrównoważony rozwój. Zdobywają też wiedzę o tym, jak aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Poznają podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadają umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Gospodarka odpadami
Technologia chemiczna organiczna
Technologie biomedyczne
Technologia polimerów
Technologia barwników i środków chemii gospodarczej

Technologia chemiczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studenci rozwijają umiejętność posługiwania się wiedzą ogólną obejmującą całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków i materiałów chemicznych. Wiedzy specjalistycznej towarzyszy dobra znajomość chemii, technologii chemicznej, matematyki i fizyki oraz angielskiej terminologii chemicznej i technologicznej. Studenci poznają sposób otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, uczą się, jak postępować z towarami zużytymi i odpadami, promować zrównoważony rozwój, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi oraz jak posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Studenci poznają procesy technologiczne (w szczególności procesy przyjazne środowisku), a także zdobywają umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk chemicznych, fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
inżynieria biomedyczna i radiacyjna
kataliza przemysłowa
technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej
technologia leków i środków ochrony roślin
technologia polimerów

Technologia kosmetyków
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów magisterskich drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku technologia kosmetyków jest unikatowy w Polsce. Kształcenie obejmuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w dziedzinie produkcji, kontroli jakości i wprowadzania na rynek kosmetyków, w tym kosmetyków naturalnych. Odbywana w czasie studiów 3-miesięczna praktyka zawodowa, połączona z wykonaniem pracy dyplomowej, podnosi kwalifikacje niezbędne do organizowania i efektywnego zarządzania wszystkimi etapami procesu wytwarzania kosmetyków bezpiecznych dla konsumentów.


Główne przedmioty:


technologia preparatów kosmetycznych, analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków, projektowanie produktu kosmetycznego, produkty zapachowe i podstawy perfumerii, jakość i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego, mikrobiologia kosmetyków.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Technologia żywności i żywienie człowieka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia obejmują zagadnienia związane z technologią produkcji żywności, czyli: cukrownictwo, technologię skrobi i cukiernictwa, technologię produktów zapachowych i surowców kosmetycznych, technologię produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, utrwalanie, przechowywanie oraz dystrybucja żywności i innych bioproduktów, organizacja i zarządzanie laboratoriami przemysłowymi, chemicznymi, biochemicznymi oraz mikrobiologicznymi.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Chemia żywności i surowców kosmetycznych
Technologia żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Studia obejmują zagadnienia związane z technologią produkcji żywności, czyli: cukrownictwo, technologię skrobi i cukiernictwa, technologię produktów zapachowych i surowców kosmetycznych, technologię produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, utrwalanie, przechowywanie oraz dystrybucja żywności i innych bioproduktów, organizacja i zarządzanie laboratoriami przemysłowymi, chemicznymi, biochemicznymi oraz mikrobiologicznymi.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Chemia żywności i surowców kosmetycznych
Technologia żywności

Technologia żywności i żywienie człowieka
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Student tego kierunku zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu: chemii, biochemii, mikrobiologii, wpływu warunków wytwarzania żywności na jej cechy, przemysłowego wytwarzania żywności na bazie surowców zwierzęcych i roślinnych. Zna substancje toksyczne obecne w żywności oraz ich wpływ na organizm człowieka.


Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie biotechnologicznych metod wytwarzania żywności, a także na temat trendów rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięć w produkcji i analizie żywności. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemów zarządzania jakością, w tym ich dokumentacji w oparciu o wymagania normy ISO 9001. Zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, prawa żywnościowego oraz zagadnień dotyczących komunikacji społecznej. Zna techniki utrwalania żywności oraz orientuje się w społecznych uwarunkowaniach produkcji żywności.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
analityka i modyfikacje żywności
bezpieczeństwo i jakość żywności
cukrownictwo
fitochemia
projektowanie funkcjonalnych wyrobów cukierniczych i piekarskich

Transport
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

W trakcie studiów, student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, do których należą również przedmioty o profilu mechanicznym, takie jak: mechanika techniczna, techniki wytwarzania, teoria mechanizmów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji. Program studiów zawiera także przedmioty przekazujące wiedzę podstawową, niezbędną dla każdego inżyniera: z zakresu grafiki inżynierskiej, informatyki, technologii informatycznych, jak i metrologii, elektrotechniki, automatyki i elektroniki. W kolejnych latach studiów, program poszerzany jest o wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych: infrastruktury transportu, inżynierii ruchu, inżynierii środków transportowych w ruchu drogowym i szynowym, systemów i procesów transportowych oraz sterowania w transporcie. Student zapoznaje się również z zagadnieniami logistyki, organizacji i zarządzania, rachunku kosztów, ekonomii i prawa transportowego. Do przedmiotów kierunkowych należą również przedmioty o profilu mechanicznym, jak silniki spalinowe, napęd hydrokinetyczny i hydrostatyczny oraz o profilu elektrycznym: podstawy napędu, energoelektroniki i trakcji elektrycznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Transport
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

W trakcie studiów, student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, do których należą również przedmioty o profilu mechanicznym, takie jak: mechanika techniczna, techniki wytwarzania, teoria mechanizmów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji. Program studiów zawiera także przedmioty przekazujące wiedzę podstawową, niezbędną dla każdego inżyniera: z zakresu grafiki inżynierskiej, informatyki, technologii informatycznych, jak i metrologii, elektrotechniki, automatyki i elektroniki. W kolejnych latach studiów, program poszerzany jest o wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych: infrastruktury transportu, inżynierii ruchu, inżynierii środków transportowych w ruchu drogowym i szynowym, systemów i procesów transportowych oraz sterowania w transporcie. Student zapoznaje się również z zagadnieniami logistyki, organizacji i zarządzania, rachunku kosztów, ekonomii i prawa transportowego. Do przedmiotów kierunkowych należą również przedmioty o profilu mechanicznym, jak silniki spalinowe, napęd hydrokinetyczny i hydrostatyczny oraz o profilu elektrycznym: podstawy napędu, energoelektroniki i trakcji elektrycznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Transport
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studia na kierunku transport zapewniają wykształcenie specjalistów w zagadnieniach inżynierii ruchu, analizy systemów transportowych oraz inżynierii środków transportowych. Na studiach drugiego stopnia na kierunku transport następuje ukształtowanie absolwenta jako przyszłego specjalisty transportu samochodowego lub szynowego. W trakcie studiów, student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, do których należą również przedmioty o profilu mechanicznym, takie jak: mechanika techniczna, techniki wytwarzania, teoria mechanizmów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji. Program studiów zawiera także przedmioty przekazujące wiedzę podstawową, niezbędną dla każdego inżyniera: z zakresu grafiki inżynierskiej, informatyki, technologii informatycznych, jak i metrologii, elektrotechniki, automatyki i elektroniki. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Włókiennictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Kierunek stanowi kontynuację studiów pierwszego stopnia. Prowadzony na studiach stacjonarnych, magisterskich kształci specjalistów w branży o wysokim potencjale innowacyjnym. Program nauczania umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie wzorniczego i technologicznego projektowania tekstyliów wykorzystywanych w medycynie, sporcie oraz transporcie; w oparciu o nowoczesne technologie materiałowe oraz tworzenie specjalistycznych aplikacji włókienniczych do zastosowań w różnych dziedzinach życia.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
innowacyjne technologie we włókiennictwie
inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów
inżynieria projektowania tekstyliów
odzieżownictwo

Włókiennictwo (język angielski)
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język angielski

Absolwenci magisterskich studiów drugiego stopnia obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych; mechaniki maszyn włókienniczych, systemów mikroprocesorowych, projektowania, modelowania i konserwacji tekstyliów oraz włókien specjalnych posiadają zaawansowaną wiedzę w zależności od wyboru specjalności z zakresu inżynierii projektowania tekstyliów, odzieżownictwa, innowacyjnych technologii we włókiennictwie oraz inżynierii jakości i humanoekologii tekstyliów.


Absolwenci specjalności inżynieria projektowania tekstyliów posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych o zamierzonych własnościach i efektach wzorniczych oraz posługiwania się technikami komputerowymi w projektowaniu tekstyliów. Posiadają umiejętność doboru surowca, projektowania procesów technologicznych i wykonania dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu. Przygotowani są do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach włókienniczych, zajmujących się wytwarzaniem tekstyliów i jednostkach projektowych oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
innowacyjne technologie we włókiennictwie
inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów
inżynieria projektowania tekstyliów
odzieżownictwo

Włókiennictwo i przemysł mody
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

To kierunek dla osób osób chcących dowiedzieć się, czym charakteryzuje się interdyscyplinarny przemysł włókienniczy i przemysł mody XXI wieku. Jest przeznaczony dla osób, które myślą o innowacyjnym i interdyscyplinarnym kreowaniu nowych rozwiązań, jakich potrzebuje nowoczesna branża włókienniczo-odzieżowa. Szacuje się, że do roku 2035 nastąpi prawie 40% wzrost liczby firm działających w tym sektorze. Program nauczania umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie wykorzystania biotechnologii, elektrotechniki i nanotechnologii do produkcji nowych materiałów tekstylnych, wyrobów typu 3D, „inteligentnych” (smart textiles) oraz biomateriałów włókienniczych. Rozwiązania te mają zastosowanie nie tylko w produkcji odzieży, ale też m.in. materiałów medycznych, ochrony osobistej, kompozytowych, geo- i agro-tekstyliów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Projektowanie i technologia odzieży w przemyśle mody i dla celów technicznych
Projektowanie i technologia tekstyliów technicznych i dla przemysłu mody
Projektowanie procesów chemicznych we włókiennictwie i przemyśle mody

Włókiennictwo i przemysł mody (język angielski)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język angielski

To kierunek dla osób osób chcących dowiedzieć się, czym charakteryzuje się interdyscyplinarny przemysł włókienniczy i przemysł mody XXI wieku. Jest przeznaczony dla osób, które myślą o innowacyjnym i interdyscyplinarnym kreowaniu nowych rozwiązań, jakich potrzebuje nowoczesna branża włókienniczo-odzieżowa. Szacuje się, że do roku 2035 nastąpi prawie 40% wzrost liczby firm działających w tym sektorze. Program nauczania umożliwia uzyskanie umiejętności w zakresie wykorzystania biotechnologii, elektrotechniki i nanotechnologii do produkcji nowych materiałów tekstylnych, wyrobów typu 3D, „inteligentnych” (smart textiles) oraz biomateriałów włókienniczych. Rozwiązania te mają zastosowanie nie tylko w produkcji odzieży, ale też m.in. materiałów medycznych, ochrony osobistej, kompozytowych, geo- i agro-tekstyliów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Projektowanie i technologia odzieży w przemyśle mody i dla celów technicznych
Projektowanie i technologia tekstyliów technicznych i dla przemysłu mody
Projektowanie procesów chemicznych we włókiennictwie i przemyśle mody

Wzornictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

Cechą studiów na kierunku wzornictwo jest interdyscyplinarność – studenci rozwijają wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki oraz projektowania, podejmują własną działalność twórczą, a także, w zależności od specjalności, zapoznają się ze stosowanymi w przemyśle technikami, technologiami i rozwiązaniami materiałowymi. Władze wydziału prowadzącego studia na kierunku wzornictwo podpisały umowy o współpracy z MONNARI TRADE w Łódź, REDAN S.A w Łódź. Uczelnia współpracuje z licznymi studiami graficznymi, drukarniami, zakładami przemysłowymi takimi jak fabryka dywanów Dywilan Łódź S.A, zakłady tekstylno-konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi, IKEA w Łodzi, CAMELA S.A. w Wałbrzychu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Architektura tekstyliów
Architektura ubioru
Komunikacja wizualna i techniki druku

Wzornictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Studenci tego kierunku zdobywają i pogłębiają podstawową wiedzę w zakresie budowy i właściwości wyrobów włókienniczych oraz w zakresie metod nadawania tekstyliom właściwości specjalnych. Poznają nowoczesne technologie otrzymywania wyrobów specjalnych oraz style w sztuce i tradycje twórcze z nimi związane, jak również dzieje architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Zdobywają wiedzę w zakresie filozofii, historii kultury i wzornictwa. Studenci uczą się jak, w sposób twórczy i samodzielny rozwijać swoje umiejętności artystyczne i warsztatowe. Tworzą, realizują i wyrażają artystycznie własne koncepcje obiektów wzorniczych. Uczą się dostrzegać istotne problemy związane z projektowaniem obiektów wzornictwa i w sposób kompleksowy je definiować oraz opisywać.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
architektura tekstyliów
architektura ubioru
komunikacja wizualna i techniki druku
architektura produktu tekstylnego - studia dualne

Wzornictwo (język angielski)
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język angielski

Cechą studiów na kierunku wzornictwo jest interdyscyplinarność – studenci rozwijają wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki oraz projektowania, podejmują własną działalność twórczą, a także, w zależności od specjalności, zapoznają się ze stosowanymi w przemyśle technikami, technologiami i rozwiązaniami materiałowymi.


Władze wydziału prowadzącego studia na kierunku wzornictwo podpisały umowy o współpracy z MONNARI TRADE w Łódź, REDAN S.A w Łódź. Uczelnia współpracuje z licznymi studiami graficznymi, drukarniami, zakładami przemysłowymi takimi jak fabryka dywanów Dywilan Łódź S.A, zakłady tekstylno-konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi, IKEA w Łodzi, CAMELA S.A. w Wałbrzychu.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
architektura tekstyliów
architektura ubioru
komunikacja wizualna i techniki druku

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów zakłada kształcenie wysokokwalifikowanych kadr przygotowanych do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Głęboka wiedza z obszaru nauk społecznych (zarządzanie, ekonomia, finanse, społeczna odpowiedzialność biznesu) daje szerokie kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań menedżerskich w różnych sektorach gospodarki. Program umożliwia kształtowanie otwartości i dociekliwości poznawczej, kreatywności i postaw etycznych oraz umiejętności współpracy z różnymi grupami zawodowymi w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Program studiów uwzględnia potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania małym przedsiębiorstwem, zarządzania korporacyjnego oraz sferą sektora publicznego. Studia zapewniają jednocześnie transfer nowoczesnej wiedzy i umiejętności zgodnych z oczekiwaniami współczesnej gospodarki. Poprzez realizację postulatu kształcenia przez całe życie, studia ukierunkowują na doskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Zarządzanie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, szczególnie:


  wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów dotyczy aktualnie współczesnych problemów z zakresu zarządzania organizacjami oraz rozwija umiejętności wykorzystywania wspierających je metod i technik zarządzania np. planowania, organizowania, motywowania, kontroli, negocjowania, a także niezbędnych technologii informatycznych; 

  umiędzynarodowienie– wybrane przez studentów przedmioty prowadzone będą w języku obcym oraz obowiązkowy będzie kurs języka obcego na poziomie B2;

  aktywne współdziałanie z otoczeniem - 6 tygodni praktyk;

  kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning.


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
analizy i doradztwo w biznesie
biznes międzynarodowy
business management
praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
zarządzanie projektami

Zarządzanie
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program kierunku odzwierciedla cele strategiczne Politechniki Łódzkiej, szczególnie:


  wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną – wiele przedmiotów dotyczy aktualnie współczesnych problemów z zakresu zarządzania organizacjami oraz rozwija umiejętności wykorzystywania wspierających je metod i technik zarządzania np. planowania, organizowania, motywowania, kontroli, negocjowania, a także niezbędnych technologii informatycznych; 

  umiędzynarodowienie– wybrane przez studentów przedmioty prowadzone będą w języku obcym oraz obowiązkowy będzie kurs języka obcego na poziomie B2;

  aktywne współdziałanie z otoczeniem - 6 tygodni praktyk;

  kompetentna kadra naukowa i osiągnięcie światowych standardów w nauce – w programie przewidziano zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy i metody kształcenia: Design Thinking, Problem Based Learning, Case-Teaching, e-learning.


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
analizy i doradztwo w biznesie
biznes międzynarodowy
business management
praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
zarządzanie projektami

Zarządzanie i inżynieria produkcji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
4.0 lata
Język polski

Jest to interdyscyplinarny kierunek łączący wiedzę techniczną oraz menedżerską. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Pozwala zdobyć umiejętności w obszarze zarządzania produkcją, jakością oraz logistyką.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria procesów produkcyjnych
Inżynieria jakości
Inżynieria logistyki

Zarządzanie i inżynieria produkcji
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
4.0 lata
Język polski

Jest to interdyscyplinarny kierunek łączący wiedzę techniczną oraz menedżerską. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Pozwala zdobyć umiejętności w obszarze zarządzania produkcją, jakością oraz logistyką.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
4.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria procesów produkcyjnych
Inżynieria jakości
Inżynieria logistyki

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia na poziomie magisterskim, łączą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych. Realizowany program zapewnia wysoki poziom kształcenia studentów i jest nowoczesną ofertą dydaktyczną uwzględniającą potrzeby otoczenia.


Dobrane treści programowe na poszczególnych specjalnościach mają za zadanie:


  wykreować w absolwentach kompleksowe spojrzenie na organizację systemów produkcyjnych we współczesnych realiach gospodarczych,

  przygotować wysoko wykwalifikowane kadry zdolne do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki opartej na wiedzy,

  wykształcenie umiejętności dostosowywania sposobu zarządzania systemami produkcyjnymi oraz łańcuchami dostaw do aktualnych trendów, takich jak Industry 4.0, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ),

  angażowanie studentów w proces zbierania danych w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach, w celu dokonania odpowiednich analiz niezbędnych do realizacji prowadzonych projektów biznesowych i badań naukowych,

  wykształcenie w absolwentach umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod i technik służących dokonywaniu analizy i oceny zasobów wewnętrznych oraz opracowywaniu strategii działania i rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii zarządzania produkcją i usługami oraz kosztami procesów realizacyjnych,

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
zarządzanie systemem produkcyjnym w dobie INDUSTRY 4.0
produkty i procesy w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)
zarządzanie jakością i logistyką w łańcuchach dostaw

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia na poziomie magisterskim, łączą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych. Realizowany program zapewnia wysoki poziom kształcenia studentów i jest nowoczesną ofertą dydaktyczną uwzględniającą potrzeby otoczenia.


Dobrane treści programowe na poszczególnych specjalnościach mają za zadanie:


  wykreować w absolwentach kompleksowe spojrzenie na organizację systemów produkcyjnych we współczesnych realiach gospodarczych,

  przygotować wysoko wykwalifikowane kadry zdolne do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki opartej na wiedzy,

  wykształcenie umiejętności dostosowywania sposobu zarządzania systemami produkcyjnymi oraz łańcuchami dostaw do aktualnych trendów, takich jak Industry 4.0, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ),

  angażowanie studentów w proces zbierania danych w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach, w celu dokonania odpowiednich analiz niezbędnych do realizacji prowadzonych projektów biznesowych i badań naukowych,

  wykształcenie w absolwentach umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod i technik służących dokonywaniu analizy i oceny zasobów wewnętrznych oraz opracowywaniu strategii działania i rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii zarządzania produkcją i usługami oraz kosztami procesów realizacyjnych,

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
zarządzanie systemem produkcyjnym w dobie INDUSTRY 4.0
produkty i procesy w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)
zarządzanie jakością i logistyką w łańcuchach dostaw